Aktivity ve farnosti


Farní charita
V našem případě nejde o organizaci, ale o spíše společenství neplacených dobrovolníků, kteří své křesťanství neoddělují od služby nuzným. Ředitelka FCH uvítá nejen jakýkoli finanční dar na bankovní účet, ale především další ochotné farníky jakéhokoli věku, kteří přijdou jak s dobrým nápadem, tak i s chutí případně se ujmout jeho realizace.
Číslo účtu: 35-3711770267/0100 Komerční banka

Zodpovědná osoba: Václava Hilbertová, hilbertova.vaclava@seznam.cz; 774 350 701


Náboženství dětí
Děti jsou rozděleny do jednotlivých skupin podle věku, všechny se pravidelně scházejí ve Farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) každý týden kromě prázdnin.
První týden výuky: po 6. září 2015, poslední týden výuky: po 12. červnu 2016.
Veni Sancte - 6. září 2015 v 9.30; Te Deum - 16. června 2016 v 18.00
předškoláci – úterý 16.30 (Z. Mináriková), místnost A
1. ročník ZŠ – úterý 15.45 (K. Kochová), místnost B
2. ročník ZŠ – úterý 16.45 (K. Kochová), místnost B
3. ročník ZŠ – středa 15.00 (P. V. Uher), místnost A
4.-5. ročník ZŠ – čtvrtek 16.30 (D. Stolařová), místnost A
6.-7. ročník ZŠ – středa 16.00 (B. Oudová Holcátová), místnost A
8.-9. ročník ZŠ – čtvrtek 15.30 (B. Oudová Holcátová), místnost A

Zodpovědná osoba: Barbara Oudová Holcátová, barbara.katerina@gmail.com


Katolická víra pro hledající
Jde o skupinu dospělých lidí, kteří buď nebyli vůbec pokřtění, nebo po křtu nebyli dál v katolické víře vedeni, příp. nebyli připravováni ke zpovědi či k prvnímu svatému přijímání. Pravidelná setkávání ve farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) každoročně začínají a končí po velikonočních svátcích.
Termín zahájení: po letních prázdninách 4. září 2015, poté každý druhý pátek v 19.00, nová skupina začíná 6. května 2016.

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher, zizkov@efara.cz; 731 625 910


Biblická hodina
Výjimečná příležitost systematického čtení a společného výkladu Bible ve farním centru. Na každý den je připravena přibližně jedna kapitola a každý čtvrtek pak pod vedením kněze a teologa výklad příslušné statě, která na ten den připadne podle měsíčního rozpisu v Prokopských listech a na webových stránkách farnosti.
Termín konání: každý čtvrtek v 19.15, od června do září v 19.00

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher, Kateřina Trlifajová, trlifajova@farnost-zizkov.cz; 776 797 985


Malá dogmatická teologie
Přednášky z katolické dogmatiky pro začínající i pokročilé pod vedením dlouholetého děkana Katolické teologické fakulty UK v Praze probíhají v žižkovském farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) již několik let.
Termín zahájení: 30. září 2015, poté každou středu v 19.00 kromě prázdnin, poslední přednáška 25. května 2016

Zodpovědná osoba: P. Václav Wolf, vaclav.wolf@ruk.cuni.cz


Malá liturgika
V přednáškách z liturgiky, konaných ve farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) se posluchači dozvídají pravidla, která se týkají nejen mše, ale i ostatních veřejných a soukromých bohoslužeb. Jednou za čtvrtletí se v kostele sv. Rocha na Olšanském náměstí koná tzv. tridentská mše, tedy v tom (latinském) obřadu, jenž byl užíván před druhým vatikánským koncilem.
Termín zahájení: 5. října 2015, poté každé pondělí v 18.45 kromě prázdnin, poslední přednáška 30. května 2016

Zodpovědná osoba: P. Antonín Ježek, jezek.ant@centrum.cz; 776 110 215 

Modlitba růžence
Růženec jako mariánská modlitba existuje již od 12. století a v několika variantách se ji katolíci modlí po celém světě. Jednou týdně, ve středu večer v 17.15, se můžete spolu s dalšími zájemci o růženec sejít i u nás v kostele sv. Prokopa a padesát andělských pozdravení (Zdrávas, Maria) spojit vždy s konkrétním úmyslem a přímluvou.
Termín konání: každá středa v 17.15

Zodpovědná osoba: Josef Meszáros, mesyk@volny.cz; 604 691 438


Polední ateliér
I přes svůj důchodový věk chtějí být nadále užitečné druhým, a tak se již několik let ženy z farnosti scházejí ve farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) kde, kromě laskavého povídání si, vyrábějí svícny, zdobí svíčky,  drátkují, háčkují, malují, šijí a připravují různé dárkové předměty k Vánocům i Velikonocům. Můžete se kdykoli přidat.
Termín konání: od 2. října 2015 kromě prázdnin každý pátek 9.00-11.00

Zodpovědná osoba: Marie Staňková, 774 253 282


Trénování paměti
Skupinka lidí, kteří chtějí oživit svou paměť: někdy zajdou do historie, jindy do umění či zeměpisu a někdy si jen tak zahrají slovní hlavolamy či logické hry s čísly. Bez ohledu na věk či překonanou nemoc se snaží pozitivně naladit, a takto vnímat okolní svět a věci v něm. Nestyďte se využít nabídky naší školené a ochotné trenérky.
Termín konání: od 5. října 2015 kromě prázdnin každé pondělí v 17.15

Zodpovědná osoba: Dana Formánková, 775 204 907


Právní poradenství
Pokud jste se ocitli v právně nesnadné situaci a nevíte si s tím rady, jednorázově vám může zdarma pomoci a poradit naše farní právnička. Nejde o kompletní právní pomoc, ale o odpověď na základní otázky, které vám pomohou zorientovat se v nastalém problému.

Zodpovědná osoba: Marianna Jungwirthová, pravnik@farnost-zizkov.cz


Úklid kostelů
Jednou měsíčně, obvykle první sobotu, se koná úklid našich kostelů (sv. Prokopa na Sladkovského náměstí, sv. Anny v Tovačovského ulici a sv. Rocha na Olšanském náměstí). Velmi naléhavě prosíme každého z farníků, aby aspoň jednou ročně spolu se svou rodinou včetně dětí přišel ráno v 8 hodin na mši u Sv. Prokopa, po níž se pak přítomní rozdělí do pracovních skupin.
Termíny konání: sobota 5. září 2015, 3. října 2015, 7. listopadu 2015, 5. prosince 2015, 9. ledna 2016, 6. února 2016, 5. března 2016, 2. dubna 2016, 7. května 2016, 4. června 2016, 2. července 2016, 6. srpna 2016

Zodpovědná osoba: Ondřej Švec, cevs.jedrno@gmail.com; 608 832 461


Prokopské listy
Prokopské listy jsou naším farním časopisem, vycházejí vždy začátkem měsíce a kromě aktuálního kalendáře přinášejí pravidelné zprávy ze života farnosti a farní charity, ale i rozhovor s některým z farníků, zajímavé čtení o průběhu mše svaté, o historii papežství, o textech některých křesťanských autorů a nově též krátké představení jedné ze sakrálních památek na Praze 3.

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher, Jana Tillerová, tilerova@centrum.cz; 728 124 090


Webové stránky
Webové stránky přinášejí aktuální zpravodajství z farnosti, přehled bohoslužeb, ale také duchovní citát na každý den. V pravém sloupečku stránek se rychle zorientujete, co se právě aktuálně ve svatoprokopské farnosti děje a zhruba jednou měsíčně se můžete zúčastnit nové ankety. Vepsáním své e-mailové adresy a jediným kliknutím rozhodnete, že o nových článcích se dozvíte přímo ze svého mailu vždy kolem 8. hodiny ranní.

Zodpovědná osoba: Marián Škorvaga, skorvaga@btf.sk; 773 996 820


Farní fotoarchiv
Kdysi se psaly farní kroniky, dnes máme farní časopisy i farní weby. Přesto je potřebné, aby se i pro příští generace uchovala dostatečná fotodokumentace ze všech aktivit a akcí, které žižkovská farnost pořádá. S pověřenou osobou můžete konzultovat případné doplnění archivu i z vašich vlastních záběrů.

Zodpovědná osoba: Anna Rollová, roll.a@centrum.cz; 773 030 621


Úřední hodiny
V kanceláři farního úřadu (Čajkovského 669/36, Praha 3; přízemí vpravo) je v úředních hodinách přítomen buď kněz, nebo pastorační referent, ochotný poskytnout základní informace a vydat úřední doklady, anebo kněz. jenž se kromě toho po předchozí domluvě může věnovat také složitějším problémům a otázkám.
Termíny: pondělí, středa a čtvrtek dopoledne (8.30-11.30), úterý odpoledne (15.00-17.00) a čtvrtek odpoledne (13:30-17.00) 

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher, zizkov@efara.cz; 731 625 910Farní stolní kalendář
Společně s pastoračním plánem vychází v září 2015 stolní kalendář, v němž jsou kromě občanského a církevního kalendária dopředu označené všechny hlavní akce a aktivity naší farnosti roku 2016 včetně farního dne, postní duchovní obnovy, farní dovolené anebo plánovaných koncertů. A u fotek si můžete zavzpomínat na to, co jsme již spolu prožili.

Zodpovědná osoba: Ladislav Bartoš, ladabar@gmail.com; 602 226 035Rodiny s dětmi
Aby měly naše děti šanci navázat kamarádské vztahy se svými vrstevníky z farnosti, několikrát do roka nabízíme akci "mimo zdi kostela". Někdy ve farním centru, jindy na výletě a občas spolu se svými rodiči vyrážejí na celý víkend. Právě na těchto akcích pak vznikají přátelství mezi dětmi i jejich rodiči, aby si jako Kristovi učedníci mohli být v potřebných chvílích vzájemně nablízku.   
Termíny konání: 27. října-1. listopadu 2015 (podzimní prázdniny), 5. prosince 2015 (výlet za sv. Mikulášem), 18.-21. února 2016 (zimní víkend), 29. dubna-1.května 2016 (jarní víkend)

Zodpovědná osoba: Petr Vobořil, voboril@farnost-zizkov.cz

Pokud není uvedeno jinak, veškeré aktivity probíhají ve farním centru (Čajkovského 669/36, Praha 3; suterén)


Služby ve farnosti