Slovo do života

Život Božího zemědělce není pouze romantickou selankou

16.07.2008

15. neděle v mezidobí, cyklus A; Mt 13, 1-23 více...

Slevový kupon na Boží zboží

15.07.2008

14. neděle v mezidobí, cyklus A; Mt 11, 25-30 více...

Miloši, miluješ mě?

15.07.2008

Slavnost sv. Petra a Pavla; vigilie 28. 6., Jan 21,15-19 více...

Při práci pro Boží království se nejednou zapotíme

21.06.2008

11. neděle v mezidobí, cyklus A; Mt 9,36-10,8 více...

Minulost neřeším. Leží už u Ježíšových nohou

08.06.2008

10. neděle v mezidobí, cyklus A; Mt 9,9-13 více...

Daňové přiznání pro Boží království

08.06.2008

9. neděle v mezidobí, cyklus A; Mt 7, 21-27 více...

Žijte si bezstarostně. S Kristem

29.05.2008

8. neděle v mezidobí, cyklus A; Mt 6,24-34 více...

Milování s Bohem

29.05.2008

Slavnost Těla a Krve Páně, cyklus A; Jan 6, 51-58 více...

Svět je krásnej nebo zlej?

21.05.2008

Nejsvětější Trojice, cyklus A; Jan 3,16–18 více...

Host s dárkem, o který nestojíme

21.05.2008

Seslání Ducha Svatého, cyklus A; Jan 20,19-23 více...

Věčná dovolená na Božím obláčku

21.05.2008

Sedmá velikonoční neděle, cyklus A; Jan 17,1–11a   více...

Pozvánka na soukromý rozlučkový večírek

21.05.2008

Nanebevstoupení Páně, cyklus A; Mt 28,16–20 více...

Transplantace Božího oka

28.04.2008

6. neděle velikonoční, cyklus A; Jn 14,15-21 více...

Virtuální dopis vyhnaného pražského biskupa

28.04.2008

Slavnost sv. Vojtěcha; Jn 10, 11-16 více...

Mám to já vůbec zapotřebí?

28.04.2008

5. neděle velikonoční, cyklus A; Jn 14,1-12
více...

Pastýř, vrátný a spousta ovcí ... a ještě zloději a lupiči

19.04.2008

4. velikonoční neděle, cyklus A; Jan 10,1–10 více...

Co se dá slyšet v žižkovské tramvaji

19.04.2008

3. neděle velikonoční, cyklus A; Lk 24,13–35 více...

Církev jako na fotbalovém stadionu nebo ve špinavém vlaku

09.04.2008

Druhá neděle velikonoční, cyklus A; Jn 20,19-31 více...

Panna Maria u dnešního gynekologa

09.04.2008

Zvěstování Páně; 25.3., Lk 1,26-38 více...

Velikonoční reparát z matematiky

04.04.2008

Zmrtvychvstání Páně, cyklus A; Jan 20,1-9 více...

Přivezli k nám domů mrtvého... Krista

03.04.2008

Velký pátek 2008; Jan 18,1-19,42 více...

Láska na ledové ploše každodenního mistrovství

02.04.2008

Velikonoční vigilie 2008, Lk 24,1-12 více...

Když se kněžství chápe jako dar. Nezasloužený

02.04.2008

Zelený čtvrtek 2008, Jan 13,1-15 více...

Rekonstrukce trasy Betánie - Jeruzalém

28.03.2008

Květná neděle, cyklus A; Mt 26,14–27,66 více...

Vzkříšení Lazara nás může vzkřísit z apatie

28.03.2008

5. neděle postní, cyklus A; Jn 11,1-45 více...

Misie u dnešních Samaritánů

09.03.2008

3. postní neděle, cyklus A; Jn 4,5-42
více...

Věřím v jednu svatou církev. Svatou?

09.03.2008

Svátek Stolce sv. Petra, 22. 2.; Mt 16,13-19 více...

Víc než droga, víc než orgasmus

23.02.2008

2. postní neděle, cyklus A; Mt 17,1-9 více...

Zůstat s Ježíšem i v časech pokušení

13.02.2008

1. postní neděle, cyklus A; Mt 4,1-11 více...

Sedět v popelu není legrace

13.02.2008

Popeleční středa, Mt 6,1-6.16-18 více...

Blahoslavenství jako znělka životního seriálu

08.02.2008

4. neděle v mezidobí, cyklus A; Mt 5,1-12 více...

Naše rodná Galilea

31.01.2008

3. neděle v mezidobí, cyklus A; Mt 4,12-23 více...

Konverze cestou za splněním svých představ

28.01.2008

svátek Obrácení sv. Pavla, 25. 1.; Mk 16,15-18 více...

Kdybych byl Jan Křtitel...

28.01.2008

2. neděle v mezidobí, cyklus A; Jn 1, 29-34 více...

Ani kněz není kníže pán

20.01.2008

Křest Páně, cyklus A; Mt 3, 13-17 více...

Astrologií až ke Kristu?

14.01.2008

Slavnost Zjevení Páně, cyklus A; Mt 2, 1-12 více...

Perestrojka v církvi po létech

06.01.2008

Slavnost Panny Marie, Matky Boží, 1. ledna, cyklus A; Lk 2, 16-21 více...

Atentáty v našich rodinách

02.01.2008

Svátek Svaté Rodiny, cyklus A; Mt 2,13–15.19–23 více...

Fan(t)a(s)tická láska a fan(t)a(s)tický věřící

31.12.2007

Svátek sv. Štěpána, 26. 12.; Mt 10,17-22
více...

Vánoce na pohanských základech

31.12.2007

Narození Páně, cyklus A, mše ve dne; Jn 1,1-18 více...

Aby člověk člověku byl člověkem

31.12.2007

Narození Páně, cyklus A, půlnoční; Lk 2,1-14 více...

Listování v řecké Bibli

24.12.2007

4. adventní neděle, cyklus A; Mt 1, 18-25 více...

Prorok, který odešel do ústraní

18.12.2007

3. adventní neděle, cyklus A, Mt 11,2-11
více...

Co vadilo Janu Křtitelovi

10.12.2007

2. adventní neděle, cyklus A; Mt 3,1-12 více...

Je libo ipod shuffle nebo mp3?

06.12.2007

1. adventní neděle, cyklus A; Mt 24,37-44 více...

Nevím, zda v tom království bude narváno

29.11.2007

Neděle Krista Krále, cyklus C; Lk 23, 35-43 více...

Břemeno poslušnosti

22.11.2007

33. neděle v mezidobí, cyklus C; Lk 21,5-19 více...

Happy Birthday to You

13.11.2007

32. neděle v mezidobí, cyklus C, Lk 20, 27-38
více...

Stydět se? A za co?

08.11.2007

31. neděle v mezidobí, cyklus C; Lk 19,1-10 více...

Profesionální deformace - nebo nadlidský úkon?

08.11.2007

Slavnost Všech svatých, Mt 5,1-12a více...


Další články v této rubrice: