Databáze světců

Hledat v(e)
< srpen >

DatumJménoÚmrtíZemě úmrtíMísto uctívání
1. 8.  Albert, sv.1094
» Mnich ve Vallombreuse.
1. 8.  Alexandr, sv.
1. 8.  Alexandr, sv.4. st.
» Mučedník v Pergé, společně se sv. Leoncem.
1. 8.  Alfons Maria di Liguori, sv.1787Itálie
» biskup, zakladatel řádu redemptoristů, jeden z největších morálních teologů, právník z Neapole, po prohraném procesu začal působit jako kněz a misionář, patron profesorů morálky
1. 8.  Almeda, sv.6. st.
» Panna a mučednice v Galii.
1. 8.  Aquila, sv.
1. 8.  Arcadius, sv.
1. 8.  Ethelwold, sv.984Velká Británie
» biskup ve Winchester (Anglie), obnovitel duchovního života v kraji, zakladatel mnoha klášterů, překladatel latinských knih pro neznalé latiny
1. 8.  Haziga ze Scheyernu. sv.1103Německo
» hraběnka, podporovatelka klášterů
1. 8.  Petr Faber, bl.1546Francie
» kněz a jezuita z Villaretu (Francie), působil v Itálii, Španělsku a Německu
1. 8.  Petr Julián Eymard, sv.1868Francie
» z La Mure-d´Isere (Francie), zakladatel řádu eucharistiánů, šířících úctu k Eucharistii
2. 8.  Eusebius z Vercelli, sv.371Itálie
» mučedník, ochránce Kristova Božství proti arianismu, jako první biskup Západu zavedl společný život
2. 8.  Gundekar (Gunzo) z Eichstättu, sv.1075Německo
» biskup
2. 8.  Maria Panna, Andělská z Porciunkule13. st.Itálie
» výročí posvěcení kaple P. Marie, kde sv. František z Assisi položil základ své řehole, řádu klaristek a kde také zakončil svou pozemskou pouť roku 1226
2. 8.  Vasilij Blaženyj, sv.1552Rusko
» „jurodivý blázen“ v Rusku, ševcovský učedník, který rozdával zboží z obchodů chudým, pokáral i cara Ivana IV. Hrozného, kanonizován ruskou pravoslavnou církví
2. 8.  Štěpán I., sv.257Itálie
» papež, znázorňován s mečem v prsou
3. 8.  Abibon, sv.1. st.
» Syn Gamalielův.
3. 8.  Augustin Kažotić, ct.1323ChorvatskoTrogir, Zagreb (Chorvatsko), Lucera (Itálie)
» Dominikánský mnich se stal biskupem v Zagřebě (Chorvatsko), zemřel v Lucera (Itálie).
3. 8.  Burchard, bl.1140Německo
» probošt v premonstrátském klášteře v Rotu (Německo)
3. 8.  Lýdie, sv.1. st.Turecko
» bohatá vdova, obchodníčka s látkami, po setkání s Pavlem přijala křesťanství, jedna z prvních známých křesťanek v Tyatiře
3. 8.  Petr Eymard, sv.1868Francie
» farář a člen kongregace maristů, založil v Paříži (Francie) společnost kněží Nejsvětější Svátosti
3. 8.  Petr z Anagni, sv.1105Itálie
» biskup
4. 8.  Agabus, sv.
» Biskup ve Veroně (Itálie).
4. 8.  Jan Maria Vianney, sv.1859Francie
» farář Arský (Ars – Francie), měl dar prorokování a uzdravování, mravně obnovil celou farnost, patron farářů
4. 8.  Rajner, sv.1180Chorvatsko
» ze Splitu (Chorvatsko), arcibiskup, patron Splitu
5. 8.  Abel, sv.750FrancieReims (Francie)
» Arcibiskup v Reims (Francie).
5. 8.  Addai, sv.2. st.
» Biskup v Mezopotámii.
5. 8.  Afra, sv.304NěmeckoAugsburg (Německo)
» Původně prostitutka, stala se křesťankou a svou víru potvrdila i mučednickou smrtí v Augsburku (Německo) za Diokleciána, když odmítla konat modloslužbu, byla přivázána ke stromu a upálena, patronka léčivých bylin.
5. 8.  Afra, sv.304
» Mučednice v Augsburgu.
5. 8.  Nonna, sv.374Turecko
» manželka sv. Řehoře Naziánského, kterého přivedla ke křesťanství, sama pak vstoupila do kláštera v Naziánu (Turecko)
5. 8.  Osvald, sv.642Velká Británie
» anglický král, zakladatel benediktinského kláštera na ostrově Holy – Island, patron anglických králů
5. 8.  Posvěcení římské baziliky P. Marie4. st.Itálie
» nejstarší chrám zasvěcený P. Marii na Západě založil Sixtus III. po koncilu, jež prohlásil P. Marii Bohorodičkou. Podle legendy na Eskvilinu, kde chrám stojí, nalezli v ten den sníh, odtud název P. Maria Sněžná
5. 8.  Stanislav Hosius, ct.1579Polsko
» polský kardinál a papežský legát, staral se o znovuoživení katolicismu v Sasku
5. 8.  Stanislav Hozjusz (Hossius), ct.1579PolskoWarms (Německo), Capranica (Itálie)
» Rodák z Krakova se stal biskupem ve Warmii (oblast na hranicích Polska a Pruska) a kardinálem v Říme.
6. 8.  Agapet, sv.258
» Jáhen sv. Sixta II., umučen v Římě na Via Appia.
6. 8.  Gezelin, sv.1149Německo
» cisterciácký laický bratr, znám modlitbou a zázraky, v období sucha na jeho modlitby vytryskl pramen v Altenbergu (Německo)
6. 8.  Hormisdas, sv.523Itálie
» papež, jeho zásluhou přistoupilo 250 nových biskupů k Unii s Římem a uznali autoritu papežského stolce
6. 8.  Pavel VI., ct.1978Itálie
» papež, vl. jménem Jan Křtitel Montini, doktor filosofie a diplomacie, dokončil II. Vatikánský koncil, jako první papež navštívil OSN a Ameriku, napsal významné encykliky
6. 8.  Proměnění Páně
» svátek slavený na Východě od 3. století, na Západě od 9. stol., závazný od r. 1457 po odražení tureckých vojsk u Bělehradu. Dnešní den je dnem posvěcení chrámu Proměnění Páně na hoře Tábor
7. 8.  Afra, sv.
7. 8.  Agapitus, sv.
7. 8.  Agatangel a Kasián, bl.1638Etiopie
» kapucínští mniši se potkali v klášteře v Káhiře, odkud odešli jako misionáři do Addis Abeby (Etiopie), kde je mohamedáni oběsili na jejich vlastních opascích
7. 8.  Albert z Messiny, sv.1306
» Karmelitán.
7. 8.  Albert z Trapani, sv.1307Itálie
» karmelitánský kněz a kazatel
7. 8.  Bedřich Spee, ct.1635Německo
» kněz, řeholník jezuita v Trevíru (Německo), spisovatel, stavěl se proti procesům s čarodějnicemi
7. 8.  Donát z Arezza, sv.362Itálie
» biskup, jemuž se v jeho diecézi přičítalo mnoho zázraků, umučený pronásledovateli za císaře Juliána Apostaty
7. 8.  Felicissimus a Agapitus, sv.258Itálie
» jáhni umučení spolu s papežem Sixtem II. v Římě (Itálie)
7. 8.  Jordán Forzaté, sv.1248Itálie
» kamaldulský mnich, převor kláštera v Padově (Itálie), člen městského senátu, rádce papeže, zakladatel lombardského svazu měst
7. 8.  Kajetán z Tiene, sv.1547Itálie
» zakladatel řádu theatinů (řeholních kleriků), podporoval vzdělání kněží i náboženský život lidu, patron proti moru
7. 8.  Oldřich z Pasova, sv.1121Německo
» biskup
7. 8.  Pedro de Urraca García, ct.1657PeruJadraque (Španělsko), Lima (Peru)
» Kněz řádu mercedáriů španělského původu, působící v Peru.
7. 8.  Sixtus II. a druhové, sv.258Itálie
» římský biskup, za jehož vlády se ukončil spor s africkými církvemi ohledně křtu uděleném bludaři, za císaře Valeriána přepaden v katakombách při slavení mše a na místě usmrcen spolu se 4 jáhny
7. 8.  Victricius, sv.407Francie
» významný církevní organizátor, původně voják v římské armádě, po konverzi odmítl dál sloužit jako voják a stal se biskupem v Rouenu (Francie)
8. 8.  Altman z Pasova, sv.
8. 8.  Altman z Pasova, sv.1091
» Biskup v Passau.
8. 8.  Altmann, sv.1091Německo
» z Pasova (Německo), biskup, snažil se o pozvednutí morálky uvnitř kléru
8. 8.  Cyriak, sv.3. st.Itálie
» římský mučedník, pohřben na cestě do Ostie
8. 8.  Dominik, sv.1221Itálie
» původem Španěl, zakladatel řádu dominikánů, základem byla chudoba a studium, vynikající kazatel v Bologni (Itálie), patron krejčích, proti krupobití
8. 8.  Hugolina z Novary, sv.1300Itálie
» krásná dívka utekla před dotíráním mužů do poustevny, kde žila půl století jako poustevník Hugo
8. 8.  Rathard z Andechsu, sv.815Německo
» kněz hraběcího rodu z Diessen-Andechs založil klášter sv. Jiří v Diessen (Německo)
8. 8.  Wardo (Famianus), sv.1150Itálie
» poustevník v severním Španělsku a mnich cisterciáckého řádu, u jeho hrobu v Gallese (Itálie) se děly zázraky, tělo dodnes neztrouchnivělo
9. 8.  Amor, sv.
» Mučedník, druh sv. Viatora, ve Franche-Comté.
9. 8.  Edita Steinová (Terezie
Benedikta), sv.
1942Polsko
» karmelitánka, konvertovala od židovství ke katolicismu spolu se svojí sestrou, doktorka filosofie, napsala vědecký spis k výročí sv. Jana od kříže, zemřela v koncentračním táboře v Osvětimi
9. 8.  František Jägerstätter, ct.1943Rakousko
» sedlák ze St. Radegundu, kostelník, odmítl sloužit ve zbrani a jako jediný ve svém rodišti hlasoval proti připojení Rakouska k Německé říši, sťat
9. 8.  Hathumar, sv.815Německo
» první biskup v Paderbornu (Německo)
9. 8.  Oswald z Northumbrie, sv.642Velká Británie
» jeden z anglických králů, který se zasloužil o pokřesťanštění své země, byl zabit v bitvě s pohanským uzurpátorem
9. 8.  Roman, sv.258Itálie
» římský vojín, strážce sv. Vavřince ve vězení, pohnut jeho statečností se obrátil na víru, nechal pokřtít a podstoupil mučednickou smrt
10. 8.  Agatonika, sv.
» Panna a mučednice v Kartágu.
10. 8.  Amadeus Portugalský, sv.1482
» Františkán.
10. 8.  Diedonné (Bohdan), sv.6. st.Itálie
» římský obuvník
10. 8.  Eleonora Ramírez Montalvo Landi,
ct.
1659ItálieGenova, Firenze (Itálie)
» Zakladatelka sester Nejsvětější Trojice.
10. 8.  Erich Plovpennig, sv.1250Dánsko
» zbožný dánský král, zavražděný při návštěvě svého bratra ve Šlecvicku
10. 8.  Plektruda, sv.725Německo
» královna, zakladatelka kláštera P. Marie na Kapitolu v Kolíně n. Rýnem
10. 8.  Vavřinec, sv.258Itálie
» jáhen papeže Sixta II., za císaře Valeriána doprovázel papeže na popraviště a ten mu dal za úkol rozdělit církevní poklad mezi chudé dřív než bude sám umučen, patron knihovníků a archivářů
11. 8.  Agilberta, sv.7. st.
» Abatyše v Jouarre.
11. 8.  Alexandr, sv.3. st.
» Biskup v Commane a mučedník.
11. 8.  Attracta, sv.6. st.Irsko
» irská řeholnice, uprchla z domova a založila útulek pro pocestné v Killaraght (Irsko)
11. 8.  Blaan, sv.6. st.Velká Británie
» původem Skot se vrátil po školení v Irsku opět domů, kde se stal biskupem a zakladatelem kláštera v Dunblane (Velká Británie)
11. 8.  Gaugerich z Cambrai, sv.625Francie
» biskup lucemburského původu
11. 8.  Klára z Assisi, sv.1253Itálie
» zakladatelka řádu klarisek, vedena příkladem sv. Františka založila se svojí sestrou klášter, patronka slepých
11. 8.  Mořic (Maurice) Tournay, bl.1949ŠvýcarskoOrsieres (Švýcarsko)
» Jako mldaý misionář odjel do Ázie, kde se věnoval výchově kleriků a na kněze byl vysvěcen ve Vietnamu. Byl duchovním vůdcem jediné katolické farnosti v Tibetě, kde byl také lamaisty zavražděn pro nenávist ke křesťanství.
11. 8.  Schetzel z Lucemburku, sv.1138Lucembursko
» poustevník v jeskyni u Grünenwaldu
11. 8.  Taurin z Evreux, sv.5. st.Francie
» první zdejší biskup, zakladatel biskupství a benediktinského kláštera
11. 8.  Tiburtius, sv.3. st.Itálie
» římský mučedník, pohřbený na Via Labicana
11. 8.  Zuzana Římská, sv.304Itálie
» mučednice, odmítla si vzít Diokleciánova syna, proto byla umučena, patronka proti pomluvám
12. 8.  Anicet, sv.305
» Společné se svými druhy umučen v Nikomédii.
12. 8.  Euplus, sv.304Itálie
» jáhen v Katalánii na Sicílii, zajat při čtení evangelia a umučený pro víru
12. 8.  Eusebius z Milána, sv.462Itálie
» biskup
12. 8.  Hilarie z Augsburgu, sv.304Německo
» matka sv. Afry, mučednice za Diokleciánova pronásledování, umučena byla krátce po ní
12. 8.  Inocenc XI., bl.1689Itálie
» papež, reformoval církevní úřady, uspořádal finance církevního státu, velmi přísný k sobě i k jiným
12. 8.  Karel Leisner, ct.1942Německo
» kněz z Kleve (Německo), „prorok nové Evropy“, celou II. sv. válku strávil v koncentračním táboře
12. 8.  Lev Dehon, sv.1925Francie
» francouzský kanovník založil kongregaci Kněží Božského Srdce na odstranění náboženské nevzdělanosti dělnictva
12. 8.  Ondřej Abellon, sv.1450Francie
» dominikánský kněz v Aix (Francie)
12. 8.  Quiriacus z Augsburgu a druhové,
sv.
304Německo
» spolu s dalšími 25 křesťany podstoupil mučednickou smrt za císaře Diokleciána
13. 8.  Antonio (Antonín) Primaldo a
druhové, ct.
1480ItálieOtranto (Itálie)
» Tento muž z diecéze Otranto položil život za svou víru spolu s 1300 dalšími křesťany.
13. 8.  Benild, sv.1862Francie
» Pierre Romançon, řeholník, učitel a zakladatel školy v Saugues (Francie), patron učitelů
13. 8.  Cassianus z Imoly, sv.4. st.Itálie
» učitel, který odmítl obětovat bohům, podle legendy byl proto ubodán svými žáky železnými pisátky
13. 8.  Gertruda z Altenbergu, sv.1297Německo
» dcera sv. Alžběty Durynské se stala premonstrátkou a novicmistrovou, měla dar prorokování a zázraků
13. 8.  Hippolyt, sv.235Itálie
» znalec Písma, přísný k sobě i jiným, zvolen vzdoropapežem proti Ponciánovi, oba potom odsouzeni k nuceným pracím v dolech na Sardínii, kde se Hippolyt smířil s církví a vyzval své stoupence k návratu
13. 8.  Jan Berchmans, sv.1621Belgie
» mladý jezuita původem z Diestu (Belgie) se vyznačoval stálou veselostí, ale i přísností vůči sobě, patron studující mládeže
13. 8.  Kasián, sv.305Itálie
» mučedník v Imole (Itálie), učitel, kterého jeho pohanští žáci umučili špičatými pisátky za císaře Diokleciána, patron učitelů
13. 8.  Konkordia a druhové, sv.258Itálie
» kojná, ubičována v Římě (Itálie) olověnými pruty za císaře Valeriána
13. 8.  Ludolf z Korvey, sv.983Německo
» benediktinský opat
13. 8.  Marek z Aviana, ct.1699Itálie
» řeholník řádu kapucínů, způsobil zázračná vyléčení, měl rozhodující podíl na osvobození Vídně od Turků
13. 8.  Maxim Vyznavač, sv.662Turecko
» mnich a slavný teolog, monofyzité ho mučili, vyřízli mu jazyk a poslali do vyhnanství do Kastell Schemaria, kde zemřel
13. 8.  Maximos Homolegetes, sv.662Turecko
» významný teolog a vyznavač, opat v Chrysopolidě (Turecko), při sporech s bludaři byl odsouzen k utětí ruky a vyříznutí jazyka
13. 8.  Narses IV., sv.1173Arménie
» arménský biskup, významný spisovatel a básník
13. 8.  Poncián. sv.235Itálie
» římský papež, zavedl do mše „Confiteor“, vyznání viny, spolu se svým vzdoropapežem Hippolytem byl poslán do vyhnanství na Sardinii, kde se oba smířili a svou abdikací uvolnili prostor pro novou papežskou volbu
13. 8.  Radegunda Durynská, sv.587Francie
» dcera durynského krále si po porážce svého otce pod nátlakem musela vzít franského krále, uprchla od něho do Poitiers (Francie), kde založila klášter, v němž složila sliby
13. 8.  Radegunda z Wellenburgu, sv.1290Německo
» služka na zámku po skončení služby ještě ošetřovala malomocné v útulku, zemřela po napadení vlky v noci
13. 8.  Tichon Zadonskij, sv.1783Rusko
» světec ruské pravoslavné církve, syn kostelníka, mnich a biskup ve Voroněži (Rusko), po snaze obnovit svou diecézi a po zdravotních potížích odešel zpět do kláštera, plodný spisovatel
13. 8.  Wigbert z Fritzlaru, sv.738Německo
» rodilý Anglosas byl samotným sv. Bonifácem jmenován opatem benediktinského kláštera, zobrazován s ptákem (rajkou), která oblétávala jeho mrtvé tělo
14. 8.  Albert Pandoni, bl.1274
» Biskup ve Ferraře.
14. 8.  Arnoul, sv.
14. 8.  Arnulf, sv.
14. 8.  Eberhard z Einsiedeln, sv.958Německo
» zakladatel a první opat tohoto kláštera
14. 8.  Eusebius Římský, sv.350Itálie
» kněz, snažil se o potírání arianismu, císař Konstantin II. ho dal proto zavraždit
14. 8.  Maxmilián Kolbe, sv.1941PolskoZduńskia Wola, Niepokalanów, Oswiecim (Polsko), Nagasaki (Japonsko)
» Kněz a řeholník minoritského řádu založil v Polsku Rytířství Neposkvrněné, horlivý apoštol tisku, misionář v Japonsku, skončil v koncentračním táboře Osvětim, kde nabídl svůj život za druhého spoluvězně.
14. 8.  Tarsicius, sv.3. st.Itálie
» akolyta, ubit davem v římských ulicích, když nesl svátost oltářní křesťanům ve vězení, patron ministrantů
15. 8.  Altfrid (Altfred) z Hildesheimu,
sv.
15. 8.  Altfrid z Hildesheimu, sv.874Německo
» královský rádce a pozdější biskup v Hildesheimu, zakladatel kláštera v Essen
15. 8.  Altfrid, dv.874
» Biskup v Hildesheimu.
15. 8.  Alype, sv.430
» Biskup v Thagaste.
15. 8.  Alypius, sv.430
» Přítel a učitel sv. Augustina, který měl velký vliv na jeho obrácení. Společně s ním se nechal pokřtít a následoval ho do severní Afriky, kde se stal biskupem města Tagaste.
15. 8.  Arnulf ze Soissons, sv.1087Francie
» rytíř vstoupil do benediktinského kláštera, jako reklúz byl zvolen opatem a později biskupem, přezdívaným apoštolem míru, patron sládků a mlynářů
15. 8.  Hyacint Polský, sv.1257Polsko
» (Odrowaz) kazatel dominikán, založil polskou řádovou provincii, při zničení Kyjeva zachránil kalich, mariánskou sošku a ciborium, patron v nebezpečí utonutí
15. 8.  Jan (Giovanni) Nicolucci, ct.1621ItálieMontecassiano, Batignano (Itálie)
» Kněz-bosý augustinián.
15. 8.  Maria Panna, Nanebevzetí
» v Jeruzalémě se svátek slavil už v 5. století, od 6. století v celé církvi, dogma vyhlášeno 1. listopadu 1950
15. 8.  Mechtilda Magdeburská, bl.1282Německo
» bekyně, mystička a spisovatelka, popisovala ve verších svá zjevení, jedna z jejích nejvýznamnějších knih „Tekoucí světlo Božství“
15. 8.  Rupert z Ottobeurenu, sv.1145Německo
» benediktinský opat usilující o reformu kláštera
16. 8.  Ambrož, sv.
» Mučedník ve Ferentino.
16. 8.  Angelus Augustin Mazzinghi, bl.1438ItálieFirenze (Itálie)
» Španělský karmelitán.
16. 8.  Beatrix da Silva Meneses, ct.1492PortugalskoPortalegre (Portugalsko), Toledo (Španělsko)
» Španělská dvorní dáma, 30 let žila bez slibů jako řeholnice, pomáhající chudým, ke sklonku života založila v Toledu (Španělsko) vlastní řeholní společenství koncepcionistek (Neposkvrněného početí).
16. 8.  Roch, sv.1327Francie
» z Montpellieru (Francie), poutník, celé své jmění rozdal, znamením kříže uzdravoval nemocné morem, v rodném městě ho nepoznali a uvěznili jej, patron nemocných a nemocnic
16. 8.  Simplicián z Milána, sv.400Itálie
» biskup, který pokřtil sv. Ambrože a vyučoval sv. Augustina
16. 8.  Teodor, sv.4. /5. st.Švýcarsko
» první známý biskup ve Walisu (Švýcarsko), podle legendy musel ďábel nést Teodora se zvonem od papeže přes průsmyk Theodul, patron zvonů
16. 8.  Štěpán I. Uherský, sv.1038Maďarsko
» král, biřmován sv. Vojtěchem, umožnil pronikání křesťanství v celé zemi, zakládal kostely a kláštery, patron Maďarů
17. 8.  Amor, sv.777Velká Británie
» misionář ze Skotska, založil v Amorbachu (Bavorsko) benediktinský klášter
17. 8.  Anastasius (Anastáz), sv.
» Biskup v Terni.
17. 8.  Eusebius, sv.309Itálie
» papež řeckého původu a mučedník v Římě (Itálie)
17. 8.  František Saleský Handwercher, ct.1853Německo
» „žehnající farář“ v Oberschneidingu, zpřístupnil eucharistické požehnání všem věřícím, žehnal i obydlí a stáje
17. 8.  Hieron (Jeron), sv.856Velká Británie
» původem Skot působil jako posel víry v Noordwijk (Holandsko), kde byl také zavražděn, patron ztracených předmětů
17. 8.  Hyacint (Jacek) Odrowąź, sv.1257PolskoKrakov, Wielkie Kamienie (Polsko)
» Dominikánský kazatel prošel jako misionář nejen rodné Polsko, ale také Rakousko, Moravu, Litvu, Zakarpatsko... Byl nazván otcem lidu a zemřel v Krakově v pověsti svatosti.
17. 8.  Jana Delanoue, sv.1736FrancieSaumur (Francie)
» Už jako mladá majitelka obchodu v Saumur (Francie) vynikala dovedností, po jednom rozhovore s chudou se rozhodla vcěnovat nuzným,pro které budovala útulek, takto založila Společnost sv. Anny od Prozřetelnosti.
17. 8.  Jana od Kříže, sv.1736Francie
» Jeanne Delanoue, zakladatelka ústavu Sester sv. Anny v Saumar (Francie)
17. 8.  Klára z Montefalco, sv.1308Itálie
» abatyše a mystička
17. 8.  Mamas (Mammas), sv.270/274Palestina
» pastýř, za císaře Aureliána umučen v 15 letech v Cesareji (Palestina), ochránce dobytka
17. 8.  Myron, sv.250Řecko
» mučedník za císaře Decia, postupně z něho stahovali pásy kůže a nakonec mu setnuli hlavu u jezera Cyzicus
18. 8.  Agapet, sv.
» Mučedník v Palestrině.
18. 8.  Agapit z Praeneste, sv.275Itálie
» mladík umučený za Aureliána, patron nemocných dětí, těhotných a proti břišním nemocím
18. 8.  Agon, sv.
» Biskup v Poitiers.
18. 8.  Aimon Taparelli, bl.1495
» Dominikán.
18. 8.  Albert (Alberto) Hurtado, bl.1952Chile
18. 8.  Florus a Laurus, sv.2. st.Bosna
» legendární mučedníci, dvojčata kameníci, kteří při stavbě pohanského chrámu pokáceli sochy bohů a začali stavět křesťanský chrám, utopeni ve studni
18. 8.  Helena, sv.330Turecko
» císařovna, spolu s manželem a synem Konstantinem založila mnoho kostelů, našla pozůstatky sv. Kříže, patronka kopáčů pokladů
18. 8.  Laurus, sv.
18. 8.  Massa Candida, sv.255Tunisko
» několik set křesťanů, kteří byli u Kartága (Tunisko) svrženi do jámy s páleným vápnem, protože nechtěli obětovat modlám
18. 8.  Rainald z Ravenny, bl.1321Itálie
» (Itálie) arcibiskup, snažil se o vyřešení sporu řádu templářů s panovníkem
19. 8.  Agapios, sv.305
» Mučedník v Gaze, společník sv. Timoteje.
19. 8.  Agapius, sv.
19. 8.  Altinián, sv.
» Biskup v Orléans, žák sv. Sabiniána.
19. 8.  Angelo, bl.1313
» Poustevník nedaleko Acquapagany.
19. 8.  Charitas Pirckheimerová, ct.1532Německo
» abatyše řádu klarisek v Norimberku (Bavorsko), bránila klášter před připojením k učení Martina Luthera
19. 8.  Ezechiel Moreno y Díaz, sv.1906ŠpanělskoNavarra (Španělsko), Manila (Filipíny), Monteagudo (Kolumbie)
» Španělský augustiniánský misionář se stal biskupem v Kolumbii, kde přispěl k ukončení občanské války.
19. 8.  Jan Eudes, sv.1680Francie
» kněz a zakladatel „Kongregace Ježíše a Marie“ (eudisti), měli za úkol vzdělání kněží a misionářů, největší misionář Francie
19. 8.  Ludvík z Toulouse, sv.1297Francie
» italský františkán se zde stal arcibiskupem
19. 8.  Martín Bernedo Albistur, ct.1619BolíviePuente La Reina (Španělsko), Potosi, Santa Cruz de la Sierra (Bolívie)
» Dominikánský kněz.
19. 8.  Ondřej a druhové, sv.300
» Spolu s 2593 dalšími křesťany umučen v Cilícii.
19. 8.  Sebald, sv.8. st.Německo
» poustevník, který přišel jako posel víry do Norimberku (Německo), patron proti zimě
19. 8.  Sixtus III., sv.440Itálie
» papež
20. 8.  Abdiso, sv.362
» Mučedník v Persii, společník sv. Heliodora.
20. 8.  Amadour, sv.1. st.Francie
» legendární poustevník, původně manžel sv. Veroniky, zakladatel svatyně P. Marie v Rocamadouru (Francie)
20. 8.  Amadour, sv.
» Poustevník v Quercy.
20. 8.  Bernard z Clairvaux, sv.1153Francie
» opat cisterciáckého kláštera, ohnivý kazatel křížových výprav, odmítal jmenování biskupem i jiné čestné úřady, založil 70 klášterů, patron v hodině smrti
20. 8.  Filibert, sv.684Francie
» opat v Rebais (Francie), pro nepřízeň svých mnichů odešel a založil několik dalších klášterů
20. 8.  Jiří Häfner, ct.1942Německo
» kněz z Würzburgu (Německo), pro svou službu obyvatelstvu zatčen gestapem a umučen v Dachau
20. 8.  Maria de Mattias, bl.1866Itálie
» zakladatelka kongregace Adorátorek Drahocenné krve v Římě (Itálie), věnujících se výchově dívek
20. 8.  Mučedníci z Mombasa, ct.1631KeňaMombaso (Keňa)
» 148 křesťanů umučených v Mombaso (Keňa).
20. 8.  Oswin, sv.651Velká Británie
» dobročinný anglický král, usilující o rozšíření křesťanství v říši, zavražděný svými nepřáteli
21. 8.  Abrahám Smolenskij, sv.1221Rusko
» laický mnich ve svém rodišti Smolensk (Rusko), neprávem obviněný duchovenstvem z bludů, kanonizován ruskou pravoslavnou církví
21. 8.  Agapios, sv.4. st.
» Syn Bassa, mučedník v Edesse.
21. 8.  Albéric, sv.784
» Biskup v Utrechtu.
21. 8.  Alberik, sv.
21. 8.  Anastasius (Anastáz), sv.304
» Mučedník v Savone.
21. 8.  Baldvin z Rieti, sv.1140Itálie
» cisterciácký opat
21. 8.  Bernard Tolomei, sv.1348Itálie
» Sieňan, jeden ze zakladatelů benediktinské kongregace olivetánů, zobrazován s řebříkem, protože ve snu viděl své řeholníky po něm vystupovat do nebe
21. 8.  František Reinisch, ct.1942Rakousko
» řeholník řádu pallotinéřů ve Schönstattu (Rakousko), vystupoval proti nacionálnímu socialismu, popraven
21. 8.  Pius X., sv.1914Itálie
» papež, zastánce reformy v církvi, „všechno obnovit v Kristu“, zastával nutnost starat se i o politiku, patron esperantistů
22. 8.  Agatonik, sv.169
» Spolu s dalšími křesťany mučedník v Nikomédii.
22. 8.  Aldobrand (Aldovrandus,
Hildebrand), sv.
1219Itálie
» Biskup v Fossombrone (Itálie).
22. 8.  Aldobrand (Aldrovand), sv.869
» Biskup v Bagnorea.
22. 8.  Andrea (Ondřej), sv.9. st.
» Arcidiakon ve Fiesole.
22. 8.  Antusie, sv.
» Mučednice v Tarsu.
22. 8.  Filip Benicius, sv.1285Itálie
» zakladatel řádu servitů, později i ženské větve servitek, staral se o chudé a nemocné, zejména v Todi (Itálie)
22. 8.  Maria Panna, Královna
» na sté výročí prohlášení dogmatu o jejím Neposkvrněném početí v roce 1954 papež Pius XII. vyjádřil po staletí vyjadřovaný lidový titul Ježíšovy Matky
22. 8.  Symforianus, sv.178Francie
» pohaněl obraz bohyně Kybelé v Autun (Francie) a pohanským soudem byl odsouzen k smrti stětím, člen vznešené rodiny senátora
22. 8.  Tomáš (Thomas) Percy, bl.1572Velká BritánieHexham, Newcastle (Velká Británie)
» Hrabě, jehož otec byl popraven pro věrnost katolické víře. On sám byl nucen žít v neustálé bdělosti a pro svou podporu katolické církve byl nakonec zajat a popraven v Yorku (Velká Británie).
23. 8.  Altigien, sv.731
» Mučedník v Saint-Seine.
23. 8.  Angelo del Pas, bl.1596
» Jean-Charles Pincarda se stal františkánským knězem.
23. 8.  Filip Benizzi (Benicius), sv.1258Itálie
» původně student medicíny v Padově (Itálie), vstoupil k servitům, pro svou vzdělanost se uvažovalo o jeho papežství, on ale prchl do hor a ukrýval se, byl úspěšný kazatel, jemuž se dařilo smiřovat znepřátelené tábory v Itálii
23. 8.  Richilda, sv.1100Německo
» benediktinská řeholnice, zaživa dobrovolně zazděná reklúza v Hohenwartu (Německo), patronka proti bouřce
23. 8.  Růžena z Limy, sv.1617Peru
» Isabella Flores, dominikánská terciářka, brzy po narození se jí nad kolébkou objevily růže, odmítla se vdát a vstoupila do řádu, najedla a skoro nespala, měla mystická zjevení, patronka zahradníků
23. 8.  Zdeněk (Sidonius), sv.479Francie
» biskup v Clermontu (Francie), původně prefekt Říma, podporoval mnišství, významný básník a spisovatel (Mešní modlitby)
24. 8.  Abban, sv.
24. 8.  Bartoloměj, sv.1. st.Itálie
» apoštol, syn oráče, uzdravoval nemocné a posedlé, zaživa stažen z kůže, patron proti kožním nemocem, umučen v Sýrii, pohřben v Římě
24. 8.  Emilie de Vialar, sv.1856Francie
» zakladatelka Kongregace sv. Josefa, věnující se chudým, mystička, zemřela v Marseille (Francie)
24. 8.  Marie Michaela Desmaisiere, sv.1865Španělsko
» španělská hraběnka založila ve Valencii kongregaci pro uctívání eucharistie a službu bližním
24. 8.  Ouen, sv.684Francie
» původně královský úředník, později vstoupil do řehole a jmenován biskupem v Rouen (Francie), ovlivňoval politické dění ve své vlasti
25. 8.  Aebbe, sv.
25. 8.  Benedikt a druhové, sv.1003Itálie
» italští mniši povoláni do Polska pokračovat v díle sv. Vojtěcha, tam přepadeni lupiči a zavražděni, jejich ostatky spolu se sv. Vojtěchem byly přeneseny do Česka
25. 8.  Genesius z Arles, sv.250Francie
» katechumen byl úřední písař, který odmítl zapsat císařský výnos proti křesťanům, za což byl pronásledován, uvězněn a sťat
25. 8.  Genesius, sv.305Francie
» herec při představení pro císaře zesměšňoval křest, přičemž ho oslovil Bůh a stal se křesťanem, po hře v Arles (Francie) byl uvězněn a umučen
25. 8.  Hunegunda, sv.7. st.Francie
» benediktinská abatyše v Homblieres (Francie)
25. 8.  José (Josef) Gastón Kalasánský, sv.1648Itálie
» původem Španěl, zakladatel řádu piaristů a prvních bezplatných škol v Římě (Itálie), doktor teologie, rozdal vše co měl a věnoval se opuštěným dětem, patron dětí
25. 8.  Ludvík IX. (Svatý), sv.1270Francie
» francouzský král, podporoval církev v důležitých rozhodnutích, odsuzoval její zneužívání, podnikl křížové výpravy, patron vědy
25. 8.  Mariam Baouardová, bl.1878Palestina
» stigmatizovaná karmelitka z Palestiny prošla mnoha kláštery, kde ji sestry nechápaly
25. 8.  Patricie (Vlasta), sv.665Itálie
» příbuzná císaře Konstance II. zemřela na pouti do Svaté země v Neapoli (Itálie), kde vznikl klášter benediktinek
26. 8.  Abundius, sv.
» Mučedník v Římě, společník sv. Ireneje.
26. 8.  Alexandr, sv.
» Mučedník v bergamu.
26. 8.  Alexandr, sv.
» Mučedník v Brescii.
26. 8.  Alžběta Bichier des Âges, sv.1838Francie
» v době francouzské revoluce při nedostatku kněží organizovala tajná setkání věřících v Poitu (Francie), posléze založila kongregaci pro vyučování dívek
26. 8.  Jan z Caramoly, ct.1338ItálieChiaromonte (Itálie)
» Cisterciácký mnich z Toulouse (Francie) odešel do kláštera v Chiaromonte (Itálie).
26. 8.  Martin Středa, ct.1649Česko
» provinciál jezuitů, misionář, universitní profesor, díky jeho prozíravosti bylo Brno uchráněno před Švédy
26. 8.  Řehoř z Pfalzelu, sv.776Nizozemsko
» pomocník sv. Bonifáce se stal opatem benediktinského kláštera, odmítl biskupskou hodnost v Utrechtu, aby mohl zůstat jen mnichem
26. 8.  Terezie od Ježíše, sv.1897Španělsko
» řeholnice klariska a zakladatelka „Ústavu Malých sester pro opuštěné starce“ v Barbastru (Španělsko)
26. 8.  Zefyrin, sv.217Itálie
» papež
27. 8.  Agilon, bl.957
» Opat v Saint-Bertin.
27. 8.  Amadeus z Lausanne, sv.1159Švýcarsko
» cisterciácký biskup
27. 8.  Antusie Mladší, sv.
» Mučednice neznámých dat.
27. 8.  Caesarius z Arles, sv.543Francie
» biskup, předsedající několika synodám, zakladatel a dobrodinec klášterů, zasloužil se o dobré jméno církvi v Galii
27. 8.  Dominik (Domenico) Barberi, sv.1849Velká Británie
» zakladatel prvního kláštera pasionistů Aston Hall v Anglii, autor mnoha filosofických spisů
27. 8.  Gebhart II. z Kostnice, sv.995Německo
» hrabě jmenován biskupem, který se hodně staral o chudé ve své diecéze
27. 8.  Gilbert Mikuláš, ct.1532FrancieBesse, Rodez (Francie)
» Řeholní kněz řádu minoritů.
27. 8.  Markéta Bavorská, sv.1434Francie
» vévodkyně Lotrinská, manželka Karla II. Lotrinského, zakládala nemocnice, pomáhala trpícím a umírajícím, pohžbená v Nancy
27. 8.  Monika, sv.332Alžírsko
» matka sv. Augustina, pocházela z Numidie (Alžírsko), prosila syna, aby přijal křest, nakonec dosáhla obrácení Augustina, patronka za záchranu duší dětí
28. 8.  Adelinda, bl.926Německo
» abatyše a zakladatelka benediktinského kláštera Buchau (Německo) u Kostnice
28. 8.  Adeline, sv.1170
» Abatyše v klášteře Poulangy (Francie).
28. 8.  Alexandr, sv.336
» Biskup v Konstantinopoli.
28. 8.  Ambrož, sv.5. st.
» Biskup v Saintes.
28. 8.  Anthes, sv.
» Mučedník v Salernu, spolu se sv. Fortunatem.
28. 8.  Augustin, sv.430Alžírsko
» biskup v Hippo a církevní učitel, obrátil se ke křesťanství na popud sv. Ambrože, byl nejplodnějším církevním spisovatelem, napsal augustiniánskou řeholi, velmi nadaný kazatel, patron teologů
28. 8.  Hermes, sv.2. st.Itálie
» pravděpodobně římský prefekt, který se stal křesťanem, později umučen pro víru
28. 8.  Joaquina de Vedruna, sv.1854Španělsko
» matka osmi dětí se po smrti manžela a zaopatření dětí pustila do ošetřování nemocných, založila řeholní komunitu ve Vichu (Španělsko), později ochrnula a zemřela na choleru
28. 8.  Julian de Brioude, sv.6. st.Francie
» umučený v Auvergne (Francie) pro víru
28. 8.  Michael Ghébré, sv.1855Etiópie
» Etiopan přestoupil ke katolicismu a vstoupil do společnosti kněží sv. Vincenta de Paul, sepsal první katechismus v etiopské řeči, umučen nepřáteli katolíků
28. 8.  Mojžíš Egyptský, sv.405Etiopie
» násilník a vůdce lupičů se po obrácení stal knězem a mnichem v poušti Sketis (Etiopie)
29. 8.  Adelphe, sv.5. st.
» Biskup v Metz.
29. 8.  Albéric, sv.
» Poustevník v Romagne.
29. 8.  Bronislava, bl.1259PolskoKamień, Zwierzyniec (Polsko)
» řeholnice řádu premonstrátů ve Zwierzynieci (Polsko), obdařena prorockým duchem, ve zjevení předpověděla smrt Hyacinta Polského, patronka proti moru a choleře
29. 8.  Jan Křtitel, sv. Umučení1. st.Palestina
» Ježíšův Předchůdce zemřel kvůli nezákonné manželce krále Heroda, jeho učedníci přenesli tělo do samařské Sebasty, kde byla zbudována bazilika
29. 8.  Kandida, sv.4. st.Itálie
» mučednice v Římě (Itálie)
29. 8.  Ondřej, sv.141
» Mučedník v Konstantinopoli, druh sv. Hypacia.
29. 8.  Sabina, sv.120Itálie
» mučednice v Římě, vdova pohanského původu, díky své otrokyni se obrátila, pro svojí víru mučena a sťata, patronka žen v domácnosti
29. 8.  Verona, sv.900Německo
» šlechtická dcera odešla jako řeholnice do kláštera v Mohuči (Německo)
30. 8.  Adauktus, sv.
» Mučedník v Římě na Via Ostia, společník sv. Felixe.
30. 8.  Agilus (Aile, Aisle, Ayeul), sv.650
» Opat v Rebais nedaleko Paříže.
30. 8.  Aile, sv.650
» Opat v Rebais.
30. 8.  Ameltrúda, sv.8. st.
» Panna, uctívána v Jumieges.
30. 8.  Felix a Adaukt, sv.300Itálie
» mučedníci, Felix – kněz svým dechem převrátil sochu božstev a před chrámem vyvrátil strom, zasvěcený bohům, cestou na popraviště k němu přiskočil Adaukt (Přidružený), vyznal víru a byli oba popraveni v Římě
30. 8.  Fiakr, sv.670Irsko
» irský mnich a poustevník, žil v blízkosti Paříže, les, kterého se dotkl holí, se proměnil v kvetoucí zahradu, kočí v Paříži měli stanoviště u kostela sv. Fiakra, patron taxíkářů
30. 8.  Pammachius, sv.410Itálie
» římský senátor, jehož žena zemřela při porodu, jako vdovec se věnoval dobročinným účelům a založil nemocnici pro poutníky v Portu (Itálie)
30. 8.  Warin ze Sitten, sv.1150Švýcarsko
» biskup, ochránce proti dobytčímu moru
31. 8.  Aidan z Lindisfarne, sv.651Velká BritánieLindisfarne (Velká Británie)
» Původem irský misionář, který šířil v severní Anglii křesťanství, úspěšně využívajíc některé keltské křesťanské zvyky, vysvěcen na biskupa dobře spolupracoval s králi.
31. 8.  Albertin, bl.1294
» Generální představený ve Fontavellana.
31. 8.  Amatus, sv.1093
» Biskup v Nusco.
31. 8.  Ammie, sv.
» Mučedník v Césareji v Kapadócii. Společník sv. Théodota.
31. 8.  Andrea (Ondřej) Dotti, sv.1315
» Servita, šížil úctu k Panně Marii.
31. 8.  Jan Juvenal Ancina, bl.1604Itálie
» biskup ze Saluzza (Itálie)
31. 8.  Marcel Kandia, sv.1983Itálie
» původem průmyslník z Milána (Itálie), který při svých cestách našel bídu, proto založil ústav na podporu misií, v Brazílii postavil nemocnici, zřídil sociální stanici, školy, „nestačí vystavit šek“
31. 8.  Ondřej ze San Sepolcro, bl.1315ItálieBorgo Sansepolcro (Itálie)
» Jeden z prvních členů řádu servitů byl osloven kázáním sv. Filipa Benizi. Stal se příkladem kajícnosti, zemřel během jednoho ze svých kázání.
31. 8.  Pavlín Trevírský, sv.358Německo
» biskup v Trevíru (Německo), jako jediný se zastal patriarchy alexandrijského Atanáše, proto vypovězen do Turecka
31. 8.  Rajmund Nonatus, sv.1240Španělsko
» španělský kněz, vykupující křesťanské otroky, po vyčerpání peněz sám vstoupil do otroctví místo jiných, po osvobození kardinál
31. 8.  Vala, sv.836Německo
» benediktinský řeholník, zakladatel kláštera Korvey (Německo), později opat v Bobbiu (Itálie)