Databáze světců

Hledat v(e)
< březen >

DatumJménoÚmrtíZemě úmrtíMísto uctívání
1. 3.  Abdalong, sv.8. st.FrancieMarseille (Francie)
» Biskup v Marseille (Francie).
1. 3.  Abundancius, sv.
» Mučedník v Římě, společník sv. Lva.
1. 3.  ADrián, sv.
» Mučedník v Marseille, společník sv. Hermesa.
1. 3.  Albin (Aubin), sv.
» Biskup v Embrunu.
1. 3.  Albin, sv.550Francie
» mnich u Guérande (Francie), zvolen proti své vůli biskupem v Angers, často napomínal šlechtu pro lehkost jejích mravů
1. 3.  David Waleský (Dewi), sv.6. st.Velká Británie
» syn cartiganského náčelníka byl při pouti do Jeruzaléma vysvěcen na biskupa, v jeho sídelním klášteře směli mniši pít pouze vodu, primas celého Walesu
1. 3.  Eudoxie, sv.2. st.Palestina
» samaritánská nevěstka se dala na pokání pod vlivem kázání mnicha Germana, udána svými bývalými klienty a pro víru sťata
1. 3.  Ignác Petr Lötschert, ct.1886Německo
» zakladatel Milosrdných bratří z Montabauru (Německo) k ošetřování nemocných
1. 3.  Jana Marie Bonomová, sv.1670Itálie
» benediktinská abatyše v Bassanu (Itálie), trpěla mnoha nemocemi, byla obdařena stigmaty
1. 3.  Suitbert, sv.713Německo
» věrozvěst Frisů, po zničení jeho díla Sasy se uchýlil na ostrov Kaiserwörth (Německo)
2. 3.  Absalon, sv.
» Mučedník v Cesarei v Kapadócii, společník sv. Lucia.
2. 3.  Ceadda, sv.672Velká Británie
» opat v klášteře v Yorkshiru (V. Británie), byl vysvěcen na biskupa a poté sesazen kvůli neplatné volbě; pokorně se úřadu vzdal a následně byl jmenován znovu, cestoval jen pěšky, nikoliv na koni
2. 3.  Engelmar Unzeitig, ct.1945Německo
» kněz-misionář původem z východní Moravy kázal za okupace, že je třeba poslouchat víc Boha, zemřel při ošetřování na skvrnitý tyfus v Dachau
2. 3.  Grimo z Ursbergu, sv.1173Německo
» premonstrátský probošt v Ursbergu (Německo)
2. 3.  Karel, sv.1127Belgie
» flanderský král, zvaný „Dobrotivý“, zastánce míru a spravedlnosti, zavražděný v chrámě v Bruggách (Belgie), patron proti horečce
2. 3.  Mattia Bacci, ct.1659ItáliePoggibonsi, Prato (Itálie)
» Františkán.
3. 3.  Anzelm, sv.803
» Opat v NOnatole.
3. 3.  Bedřich z Mariengaarde, sv.1175Nizozemsko
» premonstrátský opat v Mariengaarde (Holandsko)
3. 3.  Guénolé, sv.532Francie
» syn sv. Gwénola, bratr sv. Jacuta, zakladatel kláštera v Landévenec (Francie)
3. 3.  Inocenc z Berza, bl.1890Itálie
» kapucínský kněz z Berza (Itálie), obětavý řeholník, ochotný vždy k pokání
3. 3.  Kolumba Schonathová, ct.1787Německo
» sestra laička v klášteře dominikánek v Bambergu (Německo), ve svých 33 letech obdržela Kristovy jizvy, prožila trpělivě život plný útrap a mystických zážitků
3. 3.  Kunhuta, sv.1040Německo
» zbožná a spravedlivá císařovna, manželka Jindřicha II., po jeho smrti vstoupila do kláštera, kde se ničím nelišila od jiných sester
3. 3.  Liberát Weiss, bl.1716Etiopie
» jeden ze tří františkánských misionářů, původem z Německa, kteří šířili křesťanství v Etiopii, po změně císaře v zemi byli po odmítnutí domorodého náboženství davem ukamenováni
3. 3.  Marinus z Ceasareje, sv.232Palestina
» římský voják byl před povýšením udán kolegou jako křesťan, za což byl v Cesareji umučen
3. 3.  Petr Renát Rogue, bl.1796Francie
» kněz a řeholník sv. Vincence z Pauly, umučen během Francouzské revoluce ve Vannes (Francie)
3. 3.  Veronika Laparelli, ct.1620ItálieCortona (Itálie)
» Cisterciácká řeholnice.
4. 3.  Adrián (Hadrian), sv.875
» Biskup na ostrově May, mučedník.
4. 3.  Agathodor, sv.300
» Biskup v Chersonu, společník sv. Basila.
4. 3.  Ana de Lobera Torres, ct.1621BelgieMedina del Campo (Španělsko), Bruxelles (Belgie)
» Bosá karmelitka, řeholním jménem Anna od Ježíše.
4. 3.  Kazimír, sv.1484Polsko
» syn polského krále Kazimíra z Krakova (Polsko), muž modlitby a pokání, odmítl uherský královský trůn, zemřel ve 25 letech, patron Litvy
4. 3.  Lucius, sv.254Itálie
» papež a mučedník
4. 3.  Petr I. z La Cava, sv.1123Itálie
» benediktinský opat v klášteře u Salerna (Itálie)
4. 3.  Placida Vielová, bl.1877Německo
» původem Francouzka, zakladatelka německé kongregace Křesťanských školských sester
4. 3.  Tereza Enríquez Alvarado, ct.1529ŠpanělskoMedina de Rioseco (Španělsko)
» Vdaná žena, vyznačující se hrdinskými ctnostmi.
5. 3.  Adrián, sv.308
» Spolu se sv. Eubulem umučen v Césarei Palestinské.
5. 3.  Ciaran ze Saighiru, sv.5. st.Irsko
» jeden z prvních misionářů v Irsku ještě před sv. Patrikem, založil klášter Sier-Ciaran
5. 3.  Fokas, sv.4. st.Turecko
» zahradník u Černého moře, popraven na rozkaz císaře svými vlastními hosty v Synope, † 4.století
5. 3.  Gerasimus, sv.475Palestina
» opustil svůj domov a uchýlil se do pouště v Palestině, kam přilákal mnohé žáky, dokázal uznat své teologické omyly a odvolat je, jeho atributem je lev
5. 3.  Ion Gostist (Kostist) Geremia z
Wallachie, bl.
1625ItálieZaxo, Suceava (Rumunsko), Napoli (Itálie)
» Františkánský kapucín.
5. 3.  Konrád Scheuber, sv.1559Švýcarsko
» poustevník v Bettelruti (Švýcarsko)
5. 3.  Lucius I., sv.254Itálie
» papež
5. 3.  Olivie, sv.119Itálie
» mučednice v Brescia (Itálie)
5. 3.  Piran, sv.6. st.Velká Británie
» opat v Perranzabuloe (V. Británie), byl považován za patrona místních horníků
5. 3.  Robert Spiske, ct.1888Polsko
» obětavý kněz a kanovník ve Vratislavi (Polsko), zakladatel řádu hedviček pro péči osiřelým dětem
5. 3.  Teofil, sv.2. st.Palestina
» biskup v Cesareji, řešící spor ohledně data Velikonoc
6. 3.  Aestius, sv.845
» Patricius a obhájce víry.
6. 3.  Chrodegang z Met, sv.766Francie
» biskup v Metách (Francie), obnovitel a zakladatel mnoha klášterů
6. 3.  Cyneburga, sv.680Velká Británie
» manželka northumbrijského prince, později abatyše v Northamptonshiru (V.Británie), † 680
6. 3.  Františka Streitelová, ct.1911Německo
» františkánka byla na základě falešného obvinění zbavena úřadu představené ve Würzburgu (Německo), sama pak založila řeholi Bolestné Matky v Římě
6. 3.  Fridolín ze Säckingenu, sv.538Německo
» irský misionář s velkou úctou k sv. Hiláriovi, obnovitel jeho hrobu v Poitiers (Francie) a zakladatel kláštera Säckingen v Německu, známý svou dobrotivostí
6. 3.  Fridolín, sv.538Německo
» ze Säckingenu (Německo), irský misionář ve Francii, kde nalezl ostatky sv. Hilaria z Poitiers, a v Německu, kde vedl klášter, patron příznivého počasí
6. 3.  Friedrich (Bedřich), bl.1175Německo
» původem pasák ovcí se stal knězem, zakladatel kláštera pro padlé muže i padlé ženy
6. 3.  Koleta (Nikola), sv.1447Francie
» narozena rodičům v pokročilém věku, vstoupila do kláštera klarisek v Poligny (Francie), reformátorka tohoto řádu, zobrazována s beránkem a skřivanem
6. 3.  Ollegarus (Oldegar), sv.1137ŠpanělskoBarcelona, Tarragona (Španělsko), St. Ruf (Francie)
» Biskup v Barceloně a Tarragoně (Španělsko).
6. 3.  Petr z Canterbury, sv.606Velká BritánieCanterbury (Velká Británie), Ambleteu (Francie)
» Do Anglie přišel se sv. Augustinem jako misionář z Říma, stal se prvním opatem kláštera sv. Petra a Pavla v Canterbury a stal se také poslem, který do Říma nesl zprávu o prvních konverzích v Anglii, zemřel při návratu.
6. 3.  Quiriacus (Kyriak), sv.4. st.Německo
» kněz a přítel trevírského (Trier) biskupa, odolával zlým pomluvám závistivého kléru, podle legendy jeho nevinu hájil samotný anděl
6. 3.  Růžena z Viterba, sv.1252Itálie
» mystička a terciářka františkánského řádu ve Viterbu (Itálie), zastánkyně jednoty papežství, kvůli níž mnoho trpěla, pro své těžké onemocnění nebyla přijata do kláštera, zemřela ve věku 22 let
7. 3.  Felicita, sv.203Tunisko
» Služebnice své paní Perpetuy, obě křesťanské matky, jedna kojila, druhá porodila dítě v žaláři, mučednice v Kartágu (Tunisko) pro svou víru.
7. 3.  Jan z Gorze, sv.976Francie
» opat benediktinského kláštera v Gorze (Francie)
7. 3.  John Larke, bl.1543Velká BritánieLondýn (Velká Británie)
» Anglický kněz, farář u sv. Ethelburgy v Londýně, byl popraven, když se odmítl podřídit královskému nařízení o odtržení církve od Říma a neuznal anglického krále hlavou církve.
7. 3.  Kunissa, sv.1020Německo
» z Andechsu (Německo), vdova po hraběti Bedřichovi, zakladatelka kláštera
7. 3.  Perpetua, sv.
» Spolu se svou služebnou sv. Felicitou, obě křesťanské matky, jedna kojila, druhá porodila dítě v žaláři, mučednice v Kartágu (Tunisko) pro svou víru.
7. 3.  Terezie Markéta, sv.1770Itálie
» Anna Maria Rediová, mladá řeholnice u bosých karmelitek ve Florencii (Itálie), známá svou pokorou a kontemplací, † 1770
8. 3.  Felix z Dunwiche, sv.648Velká Británie
» (Anglie), burgundský biskup vyslaný hlásat Boží slovo do Anglie, zakladatel škol
8. 3.  Jan z Boha, sv.1550Portugalsko
» Portugalec, toužící po cestování, po návratu z vojenské služby se obrátil a začal ošetřovat chudé nemocné, zakladatel řádu Milosrdných bratří
8. 3.  Jiří Michael Wittmann, ct.1833Německo
» uznávaný a oblíbený učitel kněží se stal světícím biskupem a generálním vikářem diecéze Regensburg (Německo)
8. 3.  Julián z Toleda, sv.690Španělsko
» arcibiskup v Toledu (Španělsko)
8. 3.  Senan ze Scattery, sv.6. st.Irsko
» zakladatel řady klášterů v ústích řeky Shannon a Clare
9. 3.  Bruno z Querfurtu, sv.1009Německo
» misionář v slovanských zemích, benediktinský arcibiskup v Querfurtu (Německo), umučen při hlásání Evangelia, zobrazován s cestovním vakem na oslátku
9. 3.  Čtyřicet mučedníků ze Sebaste, sv.320Turecko
» vojáci tzv. hromové římské legie v době pronásledování křesťanů odsouzeni k zamrznutí, nazí v mrazu na ledovém jezeře v Sebaste
9. 3.  Dominik Savio , sv.1857Itálie
» žák sv. Jana Boska, horlivý žák a kamarád, zemřel v 15 letech, patron katolické mládeže a chlapců
9. 3.  Evženie Marie od Ježíše, bl.1898Francie
» zakladatelka řádu asumpcionistek v Metách (Francie), rozšířeného pro výchovu dívek v celé Evropě i v Americe, † 1898
9. 3.  Františka Římská, sv.1440Itálie
» Vlastním jménem Francesca Bussa de’ Leonori byla laskavou a vzornou manželkou; pod skvostným šatem nosila žíněné roucho, šiřitelka úcty k andělu strážnému, založila klášter oblátek, kam po ovdovění sama vstoupila.
9. 3.  Kateřina Boloňská, sv.1463Itálie
» vychována na královském dvoře, stala se abatyší klarisek v Bologni (Itálie), věnovala se kaligrafii a malování miniatur
10. 3.  Aetius, sv.320
» Jeden ze čtyřiceti mučedníků v Sebaste.
10. 3.  Akácius, sv.320
» Jeden ze čtyřiceti mučedníků v Sebaste.
10. 3.  Alexandr, sv.
10. 3.  Alexandr, sv.171
» Mučedník v Apamea, spolu se sv. Cadusem.
10. 3.  Alexandr, sv.320
» Jeden ze čtyřiceti mučedníků v Sebastě.
10. 3.  Anastázie Patrície, sv.567
» Mniška známá pod jménem Anastázie ze Scety.
10. 3.  Anekt, sv.250
» Mučedník v Korintu, společně se sv. Kodratem.
10. 3.  Barbora Pfisterová, ct.1909Německo
» řeholnice ve Špýru (Neměcko) a mystička, která obdržela Kristova stigmata, musela snášet různá osočování
10. 3.  Bibián (Vivianus), sv.320Turecko
» jeden ze 40 křesťanských vojáků, odsouzených pro víru na smrt zamrznutím, když je nahé polévali vodou na zamrzlém jezeře u Sebasty (Turecko)
10. 3.  Gustav, sv.890Švédsko
» poustevník v severním Švédsku
10. 3.  Jan (John) Ogilvie, bl.1615Velká BritánieDrum, Glasgow (Velká Británie)
» Původem skotský jezuita, několik let pobýval i v klášteře v Brně a Olomouci, po 22 letech emigrace se z Francie tajně vrátil do vlasti, kde byl pro svou věrnost katolictví umučen a oběšen.
10. 3.  Jan de Cellis, sv.1396Itálie
» mnich, který kvůli nějakému přestupku musel rok strávit ve vězení, pak žil kajícně jako poustevník ve Florencii (Itálie) a dopisoval si se sv. Kateřinou Sienskou
10. 3.  Makarius, sv.334Palestina
» jeruzalémský biskup, jenž nalezl Kristův hrob a postavil na tom místě první chrám
10. 3.  Melitus, sv. a druhové320Turecko
» čtyřicet vojáků ze Sebaste (Turecko) bylo pro svou víru svlečeno donaha na zamrzlém jezeře s pohledem na teplou lázeň, mučedníci
10. 3.  Ondřej z Vallombreuse, sv.1097
» Opat v Strumes.
10. 3.  Simplicius, sv.486Itálie
» papež
10. 3.  Wirnto, sv.1127Německo
» benediktinský opat ve Formbachu (Německo)
11. 3.  Aegnus, sv.830
» Biskup v Clonenagh.
11. 3.  Aengus, sv.824
» Irský biskup.
11. 3.  Eulogius z Cordoby, sv.859Španělsko
» kněz vyučující, že křesťanství se musí žít, po obsazení země mohamedánskými Araby byl sice zvolen biskupem v Cordobě (Španělsko), ale ještě před svěcením zajat a sťat
11. 3.  Jan Křtitel Righi, sv.1539Itálie
» již jako 15 letý byl vysvěcen na kněze, poté vstoupil do františkánského kláštera a nakonec žil jako poustevník u Ankony (Itálie)
11. 3.  Jindřich Hahn, bl.1882Německo
» lékař, městský radní a poslanec, zakladatel laického apoštolátu sv. Františka Xaverského v Německu
11. 3.  Oldřich (Ulrich) z Kaisheimu, sv.1165Německo
» cisterciácký opat v Kaisheimu (Německo)
11. 3.  Pionius, sv.250Turecko
» sečtělý a zcestovalý kněz, nesnášel darebáky, odmítl obětovat pohanským bohům i přes výzvu svého odpadlého biskupa, zemřel upálením ve Smyrně
11. 3.  Rozina, sv.4. st.Německo
» panna a mučednice uctívána ve Wenglingen (Německo)
11. 3.  Sofronius Jeruzalémský, sv.638Palestina
» patriarcha v Jeruzalémě
12. 3.  Engelhard, sv.1230Velká Británie
» jeden z prvních františkánů v Anglii, zemřel v Oxfordu
12. 3.  Fina, sv.1253Itálie
» 15 letá dívka dávala i ze své chudé stravy nuznějším než ona sama, při její smrti rozkvetly fialky na městských věžích v San Gimignanu (Itálie)
12. 3.  Inocenc I., sv.417Itálie
» velmi schopný papež, zasahující i do politických vyjednávání s Vizigóty a obhájce práv církve
12. 3.  Justina, sv.1319Itálie
» benediktinská poustevnice v Arezzu (Itálie)
12. 3.  Kvirín, sv.302Turecko
» mučedník v Bithýnii
12. 3.  Maximilián, sv.3. st.Alžírsko
» jako římský voják odmítl uctívat svého císaře jako boha, v Tebasse proto umučen stětím
12. 3.  Pavel Aurelián, sv.6. st.Francie
» syn britského náčelníka se stal knězem, v Bretani založil se svými druhy řadu klášterů, biskup v Saint-Pol-de-Léon (Francie), zemřel ve vysokém věku
12. 3.  Petr Diakon, sv.605Itálie
» důvěrný přítel a rádce velkého papeže Řehoře I., iniciátor jeho Dialogů
12. 3.  Simeon, sv.1022Turecko
» přezdívaný Nový teolog, kněz a opat v Konstantinopoli (Turecko), po útocích na svou osobu dobrovolně odstoupil a věnoval se bohaté literární činnosti
12. 3.  Teofan Vyznavač, sv.817Turecko
» opat v Konstantinopoli (Turecko), pokračovatel byzantské kroniky
13. 3.  Agnello z Pisy, bl.1232
» Františkánský mnich.
13. 3.  Ansovin, sv.840
» Biskup v Camerino.
13. 3.  Eufrasie ml., sv.430Egypt
» dcera sv. Eufrasie po její smrti rozdala rodinné statky chudým, propustila otroky a zasvětila se Kristovi
13. 3.  Gerald, sv.732Irsko
» první opat v klášteře v Mayo (Irsko)
13. 3.  Leandr ze Sevilly, sv.600Španělsko
» benediktinský mnich obrátil ke křesťanství pohanského prince Hermenegilda, stal se arcibiskupem v Seville (Španělsko) před svým bratrem sv. Izidorem, patron proti revmatismu
13. 3.  Patricie (Vlasta), sv.4. st.Turecko
» mučednice v Nikomedii
13. 3.  Rodrig (Roderik), sv.857Španělsko
» spolu se svým společníkem sťatý mohamedány v Cordóbě (Španělsko)
14. 3.  Alexandr, sv.310
» Mučedník v Pydna.
14. 3.  Einhard, sv.840Německo
» zakladatel kláštera v Seligenstadtu (Německo), životopisec Karla Velikého
14. 3.  Leobin, sv.557Francie
» pastýře hovězího dobytku se ujal jistý benediktin a připravil ho pro mnišství, stal se knězem a opatem poblíž Chartres (Francie)
14. 3.  Matylda Saská, sv.968Německo
» manželka německého krále Jindřicha, matka Oty, prvního císaře, vzorná matka se ujímala chudých a nemocných, trpěla pro neshody svých synů, za něž se modlila a obětovala v klášteře
14. 3.  Pavlína Durynská, sv.1107Německo
» po smrti svého manžela spolu s přítelkyněmi založila dvojitý klášter, zvlášť pro muže i pro ženy zvaný Paulinzelle v Münsterschwarzachu (Německo)
15. 3.  Klement Maria Hofbauer, sv.1820Rakousko
» původem od Znojma (Česko) se vyučil pekařem, po studiích se stal knězem-redemptoristou, šiřitelem řádu v Polsku a ve Vídni, † 1820
15. 3.  Lujza de Marillac, sv.1660Francie
» jako vdova spolu se sv. Vincentem z Pauly založila Milosrdné sestry křesťanské lásky (vincentky)
15. 3.  Pius Keller, ct.1904Německo
» obnovitel augustiniánského života v Německu, převor v Münnerstadtu, horlivý zpovědník a kazatel
15. 3.  Placidus Riccardi, bl.1915Itálie
» benediktinský kněz a zpovědník nezištně pečoval o poutníky v klášteře Farfa (Itálie)
15. 3.  Zachariáš, sv.752Itálie
» poslední řecký papež, snažící se o mír s Longobardy v Itálii a o misie sv. Bonifáce v Německu
16. 3.  Abbain (Abban), sv.6. st.IrskoKill-Aban (Irsko)
» Opat v Kill-Aban (Irsko).
16. 3.  Abrahám z Kiduny, sv.4. st.Turecko
» jako poustevník v Kiduny (Turecko) obrátil mnoho pohanů, také svou neteř Marii, která opustila život v nevěstinci
16. 3.  Agapet, sv.232
» Mučedník v Ravenně (Itálie).
16. 3.  Aninas, sv.
» Poustevník v Sýrii.
16. 3.  Benedikta, sv.1260Itálie
» klariská řeholnice, nástupkyně sv. Kláry v Assisi (Itálie)
16. 3.  Heribert, sv.1021Německo
» říšský kancléř se stal knězem a biskupem v Kolíně (Německo), s pokorou a laskavostí řídil a navštěvoval svou diecézi
16. 3.  Hilarius, sv.1. st.Itálie
» biskup v Akvileji (Itálie), za vlády císaře Numerióna byl spolu s Tatiánem umučený
16. 3.  Julián Antiochijský, sv.3. st.Sýrie
» mučedník, svázán do pytle a utopen v moři
16. 3.  Mučedníci ze Severní Ameriky, sv.1642Kanada
» francouzští jezuité, kteří byli jako misionáři umučeni na různých místech pohanskými domorodci, † 1642-1649
16. 3.  Pavel Prosťáček, sv.4. st.Egypt
» egyptský rolník, který se v šedesáti letech nabídl jako žák sv. Pavla Poustevníka, který ho přijal po dlouhé sérií zkoušek, jež trpělivě překonal
17. 3.  Agricola, sv.580
» Biskup v Chalon-sur-Saône.
17. 3.  Alexandr, sv.
» Mučedníci vŘímě spolu se sv. Teodorem.
17. 3.  Ambrož, sv.250
» Jáhen v Alexandrii.
17. 3.  Gertruda z Nivelles, sv.659Belgie
» (Belgie), abatyše tamějšího kláštera, jejímž atributem je opatská berla, po níž leze myš
17. 3.  Jan Sarkander, sv.1620ČeskoPraha, Olomouc, Holešov, Uničov (Česko), Skoczów (Polsko)
» Farář v Holešově (Česko), v dobách protestantských válek zůstal věrný katolictví a odmítal i přes mučednictví vyzradit zpovědní tajemství. Moravskými protestanty křivě obviněn z velezrady a zemřel v žaláři na následky mučení.
17. 3.  Josef z Arimatie, sv.1. st.Palestina
» člen jeruzalémské velerady sňal Ježíšovo tělo z kříže a pohřbil jej, patron hrobníků
17. 3.  Patrik, sv.461Irsko
» jako dítě prodané do otroctví v Irsku, se po nabytí svobody stal v Římě knězem a biskupem, jenž se vrátil do Irska, kde obracel na víru bohaté i chudé, apoštol Irska, patron dobytka a duší v očistci
18. 3.  Alexandr, sv.250
» Biskup v Jeruztalémě.
18. 3.  Anzelm, sv.1086
» Biskup v Lucques.
18. 3.  Cyril Jeruzalémský, sv.386Palestina
» po vysvěcení na kněze pečoval o katechumeny, jako biskup v Jeruzalémě bránil víru proti bludům arianismu, několikrát poslán do vyhnanství
18. 3.  Eduard, sv.978Velká Británie
» mladý regent anglického království, úkladně zavražděný na honu v 15 letech svou macechou, toužící vládnout sama se svým vlastním synem, zobrazuje se s pohárem a dýkou, patron při chorobách žláz
18. 3.  Frediano, sv.6. st.Itálie
» biskup v Lucce (Itálie), původem Ir z Ulsteru, vyznačující se úctou a láskou ke knihám
18. 3.  Frigidián, sv.588Itálie
» syn irského krále se stal biskupem v Lucce (Itálie)
18. 3.  Narcis a Felix z Gerony, sv.307Španělsko
» biskup a jeho jáhen v Geroně (Španělsko) zemřeli během pronásledování mučednickou smrtí
18. 3.  Salvator z Horty, sv.1567Španělsko
» ševcovský pomocník a laický bratr františkán v Hortě (Španělsko) byl často překládán nespravedlivě z kláštera do kláštera
19. 3.  Adrián (Hadrian), sv.668
» Mučedník v Maastrichtu (Belgie).
19. 3.  Alcmond, sv.819
» Mučedník v Lilleshall.
19. 3.  Amancius, sv.668
» Jáhen v Wintershoven, společník sv. Landoalda.
19. 3.  Andrea (Ondřej) de Gallerani, bl.1251
» Zakldatel řádu Milosrdních bratří.
19. 3.  Isnard z Chiampa, sv.1244Itálie
» společník sv. Dominika, spoluzakladatel řádu kazatelů, převor dominikánského kláštera v Pavii (Itálie), vynikající kazatel, † 1244
19. 3.  Josef, sv.1. st.Palestina
» snoubenec a ženich Panny Marie, vychovatel Božího Syna, nazván v Bibli mužem spravedlivým, podle tradice zemřel ještě před smrtí Ježíšově, patron tesařů a dobré smrti
19. 3.  Marcel Callo, bl.1945Francie
» laik původem z Reims (Francie) se po odvlečení mnoha rodáků do Německa na nucené práce rozhodl je dobrovolně doprovázet a povzbuzovat, zemřel v táboře Mauthausen (Rakousko), † 1945
19. 3.  Marek z Montegalla, sv.1496Itálie
» po dohodě se svou manželkou se stal františkánem v Montegallo (Itálie) a potulným kazatelem, zakládal zastavárny pro chudé s nízkým úrokem
19. 3.  Sibyllina Biscossi, sv.1367Itálie
» ztratila zrak a dobrovolně žila jako reklúza v Pavii (Itálie), patronka italských služebných
20. 3.  Alexandra, sv.
» Jedna z mučednic v Amide.
20. 3.  Ambrož de Sansedoni, bl.1286
» Dominikán.
20. 3.  Anatol, sv.
» Mučedník v Galileji, společník Fotiny Samaritánky.
20. 3.  Archip, sv.1. st.Turecko
» syn biblického Filemona, adresáta Pavlova listu, pozdějšího koloského biskupa
20. 3.  Baptista Mantuanus, bl.1516Itálie
» (Spagnoli), generální představený karmelitánů, velký spisovatel a humanista v Mantově (Itálie)
20. 3.  Cuthbert (Kutbert), sv.687Velká Británie
» biskup v Hexhamu a Lindisfarne (Anglie), navštěvoval jednotlivé vesnice, miloval zvířata, vyhledával samotu, † 687
20. 3.  Herbert, sv.687Velká Británie
» poustevník na ostrově Cumberland (Anglie)
20. 3.  Irmgard, sv.851Francie
» císařovna založila v Ersteinu (Francie) ústav pro osaměle žijící dámy
20. 3.  Klaudie, sv.300Itálie
» mučednice v Římě
20. 3.  Martin z Bragy, sv.580Portugalsko
» arcibiskup v Braze (Portugalsko), původně z Panonie
20. 3.  Wulfram, sv.720Francie
» opat benediktinského kláštera a arcibiskup v Sens (Francie), patron dětí
21. 3.  Absalon (Axel) z Lundu, sv.1201Dánsko
» arcibiskup v Lundu (Dánsko) a rádce králů, zakladatel města Kobenhavn
21. 3.  Emilie Schneiderová, ct.1859Německo
» řeholnice a vychovatelka v Düsseldorfu (Německo), obdařena mystickými zážitky
21. 3.  Enda, sv.530Irsko
» opat na ostrově Aranmore (Irsko)
21. 3.  Jan z Valence, sv.1145Francie
» cisterciácký biskup ve Valence (Francie), † 1145
21. 3.  Klementa, sv.1176Německo
» provdaná za hrabě ze Spanheim (Německo), pak se stala benediktinskou řeholnicí, známou svou dobrotivostí
21. 3.  Mikuláš z Flue, sv.1487Švýcarsko
» úspěšný sedlák a veřejný činitel ve Flue (Švýcarsko), otec deseti dětí, se souhlasem své ženy se uchýlil do poustevny v Ranftu, kam přicházeli mnozí pro radu, jeho zásluhou byl přijat mír ve Stans
21. 3.  Richeza (Rixa), sv.1063Polsko
» polská královna se po smrti svého manžela věnovala skutkům blíženecké lásky v rodném Durynsku
21. 3.  Santuccia, bl.1305Itálie
» po smrti své dcerky se s manželem domluvili, že vstoupí do kláštera, protože se nechtěla podřídit opatovi mužského kláštera, ten ji dal do kletby, kterou z ní sňal teprve papež
21. 3.  Serapion Scholasticus, sv.365Egypt
» biskup v Thumisu (Egypt)
22. 3.  Elko (Elmar) Liaukaman, sv.1332Německo
» z Lidlomu (Německo), premonstrátský opat, vyznačující se přísností k pravidlům v klášteře, byl zavražděn svými spolumnichy
22. 3.  Epafrodit, sv.1. st.Řecko
» pomocník sv. Pavla, o němž se zmiňuje v listě Filipským, později se stal biskupem, † 1. století
22. 3.  Josef Oriol, sv.1702Španělsko
» kněz v Barceloně (Španělsko), vyznačující se péčí o chudé a nemocné, asketa a charismatik, obdarován darem zázraků
22. 3.  Klemens August, bl.1946Německo
» hrabě von Galen (Německo), „lev z Münsteru“, biskup a neúnavný bojovník proti zločinům nacismu, několik dnů po jmenování kardinálem zemřel na prasklé slepé střevo
22. 3.  Lea, sv.384Itálie
» římská aristokratka po ovdovění zasvětila svůj život modlitbě a chudobě
22. 3.  Lukarda, sv.1309Německo
» řeholnice a mystička v Oberweimaru (Německo)
22. 3.  Relinda z Alden-Eyku, sv.745Belgie
» abatyše v Alden-Eyku (Belgie)
22. 3.  Zachariáš, sv.752Itálie
» papež řeckého původu, odsoudil ikonoklasmus (obrazoborectví), nepřítel obchodu s otroky
23. 3.  Gwinear, sv.6. st.Velká Británie
» vůdce irských misionářů do Cornwallu (Anglie), zabit místním pohanským vládcem
23. 3.  Merbod z Bregenze, sv.1120Rakousko
» benediktinský poustevník v hlubokém lese u Bregenze (Rakousko), byl jednoho dne nalezen zavražděný, s ránami na hlavě, jeho atributem je kyj
23. 3.  Metoděj Dominik Trčka, bl.1959SlovenskoPrešov, Stropkov, Miochalovce (Slovensko), Svatá Hora, Místek (Česko)
» Redemptorista, působil nějakou dobu v Česku a na Moravě, v době první války se staral o utečence z Balkánu. Poslán na východní Slovensko, kde založil řeckokatolické kláštery redemptoristů v Michalovcích, Prešově, Stropkově, Užhorodě. Od roku 1949 deset let vězněn a týrán komunistickým režimem.
23. 3.  Rebeka Ar Rayés, ct.1914Libanon
» křesťanka maronitského obřadu v Al Dahru (Libanon), snášející trpělivě útrapy a bolesti života, vstoupila do kláštera, kde úplně oslepla
23. 3.  Turibius z Mongroveja, sv.1606Peru
» španělský právník, jmenován králem prezidentem v Granadě a později biskupem v Limě (Peru), naučil se řeč indiánů a zastával se domorodců proti útisku
23. 3.  Viktorián, sv.484Tunisko
» guvernér v Kartágu (Tunisko), mučený a usmrcený pro svou víru
24. 3.  Agape, sv.305PalestinaCesarea (Palestina)
» Mučedník v Cesareji Palestinské, společník sv. Timolaise.
24. 3.  Agapet, sv.
» Biskup v Synnadu.
24. 3.  Aldemar, sv.11. st.
» Opat v Bocchianico.
24. 3.  Alexandr. sv.305
» Jeden ze dvou mučedníků stejného jména v Cesarey Palestinské, společník sv. Timolause.
24. 3.  Kateřina (Karin) Švédská, sv.1381Švédsko
» dcera švédského krále Ulfa a sv. Brigity, se svým manželem složili slib zdrženlivosti a vstoupila do kláštera založeného její matkou, patronka proti potratu
24. 3.  Šimon z Tridentu, sv.1475Itálie
» malý chlapec v Tridentu (Itálie), nalezen po dvou dnech zavražděný v místním potoce - z vraždy byli falešně obviněni místní židé
25. 3.  Alfwold II., sv.1058
» Biskup v Sherborne.
25. 3.  Dismas, sv.1. st.Palestina
» kající lotr ukřižovaný po Ježíšově pravici, dřevo jeho kříže bylo údajně převezeno na Kypr, kde je úcta k němu hojně rozšířena
25. 3.  Eberhard z Nellenburgu, sv.1079Německo
» hrabě z Nellenburgu (Německo), zakladatel kláštera, sám vstoupil do kláštera v Santiago de Compostella (Španělsko)
25. 3.  Humbert, sv.680Francie
» opat v Maroilles (Francie)
25. 3.  Lucie Filippini, sv.1732Itálie
» zakladatelka řádu sester filipinek, které se zejména v Itálii věnují křesťanské výchově dívek a pomoci mladým ženám, jak vést domácnost
25. 3.  Markéta Růžena Flesch, bl.1906Německo
» zakladatelka ženského řádu ve Waldbreitbachu (Německo), který se věnoval především sociální službě, na sklonku života musela snášet pokořování od vlastních podřízených
25. 3.  Ramón Llull, ct.1316ŠpanělskoPalma (Mallorca, Španělsko), Bejaïa (Alžírsko)
» Laický bratr františkánů z Mallorky položil svůj život za víru v Bejaia (Alžírsko).
25. 3.  Zvěstování Páně
» na Východě se slavil tento svátek už kolem roku 550, v Římě byl zaveden v 7.století. Když padne tento svátek do Velkého týdne, překládá se na nejbližší volný den
25. 3.  Zvěstování Páně
26. 3.  Abippas, sv.370
» Mučedník, společník sv. Bathuse.
26. 3.  Allas, sv.370
» Spolu se sv. Bathusem mučedník.
26. 3.  Ammon, sv.
» Spolu se ssv. Theodorem umučen v Pentapoli v Líbyii.
26. 3.  Animais, sv.370
» Mučedník, společník sv. Bathusa.
26. 3.  Anna, sv.370
» Mučednice, společnice sv. Bathusy.
26. 3.  Braulio, sv.651Španělsko
» biskup, syn španělského biskupa, spolupracovník sv. Isidora, učenec a spisovatel
26. 3.  Felix z Trevíru, sv.400Německo
» biskup v Trevíru (Německo)
26. 3.  Kastul (Haštal), sv.296Itálie
» správce císařského paláce ve svém domě ukrýval pronásledované křesťany, mj. papeže Kaja, po prozrazení byl mučen a zasypán v jámě, ochránce proti krádežím koní
26. 3.  Larissa (Lara), sv.4. st.Ukrajina
» jedna z křesťanek, upálených zaživa v kostele na Krymu
26. 3.  Ludger, sv.809Německo
» kněz a misionář, první biskup a zakladatel Münsteru (Německo), zemřel po dvou kázáních v chrámě
26. 3.  Ludger, sv.809Německo
» německý misionář, zakladatel kláštera Werden a biskup v Münsteru (Německo)
26. 3.  Vilém z Norwiche, sv.1144Velká Británie
» 12 letý chlapec, zavražděný v lese u Norwiche, údajně Židy
27. 3.  Abibe, sv.326
» Mučednice v Persii,společnice sv. Zanitase.
27. 3.  Adalpret z Tridentu, sv.1180Itálie
» biskup v Tridentu a mučedník
27. 3.  Alexandr, sv.4. st.
» Mučedník v Drizipare.
27. 3.  Amfilok, sv.2. st.
» Vrchní velitel milície, umučen v Illýriu. Společník sv. Fileta.
27. 3.  Frowin z Engelbergu, sv.1178Švýcarsko
» opat benediktinského kláštera v Engelbergu, zakladatel písařské a malířské školy
27. 3.  Habib, sv.327Irán
» perský mučedník
27. 3.  Haimo z Halberstadtu, sv.853Německo
» původem Anglosas, který se stal biskupem a zakladatelem kláštera v Halberstadt
27. 3.  Izák z Konstantinopole, sv.396Turecko
» opat v Konstantinopole
27. 3.  Jan Egyptský, sv.394Egypt
» původně tesař, ve středním věku se stal poustevníkem, nadán prorockým duchem
27. 3.  Josef Petr Coudrin, sv.1837Francie
» vysvěcen v době Francouzské revoluce, zakladatel misijní řehole Nejsvětějších Srdcí Ježíše a Marie, působící zejména ve Východní Oceánii
27. 3.  Ludvík Eduard Céstac, bl.1868Francie
» kněz a obnovitel náboženství po francouzské revoluci v Bayonne (Francie), kde také založil společnost pro záchranu padlých dívek
27. 3.  Maria Evžen Grialou, ct.1967Francie
» francouzský karmelitánský kněz, zakladatel sekulárního institutu Notre Dame de la Vie, která spojuje kontemplaci se světským životem
27. 3.  Rupert, sv.623Rakousko
» zakladatel chrámů a klášterů u Avarů a Slovanů, zakladatel města Salzburg (Rakousko)
27. 3.  Vedulf, sv.580Francie
» biskup v Arrasu a Cambrai (Francie)
28. 3.  Adelhaid Cini (Adelheid), bl.1885Malta
» zakladatelka hospicu pro ohrožené dívky v Hamrunu (Malta)
28. 3.  Alexandr, sv.260
» Společník sv. Prisky, mučedník v Cesarey Palestinské.
28. 3.  Einhilda, sv.8. st.Francie
» abatyše v Niedermünsteru (Francie)
28. 3.  Gontran, sv.593Francie
» poslední syn franckého krále Chlotara, po smrti svých dětí uznal svůj hříšný život a snažil se svědomitým životem toho napravit, sjednotitel království
28. 3.  Gundelinda, sv.8. st.Německo
» neteř sv. Otýlie proměnila její špitál na klášter pro osamělé dámy v Niedermünsteru (Německo)
28. 3.  Ingbert Naab, ct.1935Německo
» kapucínský kněz v Eichstättu (Německo), proslavený neochvějným postojem proti nacionálnímu socialismu a svým odvážným otevřeným dopisem Hitlerovi
28. 3.  Jana Marie de Maillé, sv.1414Francie
» poustevnice v Tours (Francie)
28. 3.  Rogatus a Successus, sv.3. st.Tunisko
» afričtí mučedníci
28. 3.  Vilém Eiselin, sv.1588Německo
» premonstrátský mnich v Rotu (Německo), trpělivý v těžké nemoci a utrpení, zemřel ve 24 letech
29. 3.  Bertold, sv.1198Palestina
» vůdce francouzských poustevníků na hoře Karmel (Palestina), považován za jednoho za zakladatele řádu karmelitánů
29. 3.  Gwladys, sv.500Francie
» po bouřlivé mladosti tato Francouzka konvertovala a stáhla se do lesní poustevny, kde rozjímala a modlila se
29. 3.  Helmstan, sv.850Velká Británie
» biskup ve Winchestru (Anglie)
29. 3.  Jonáš a Barachisus, sv.326Irán
» mniši a rodní bratři, pro víru v Krista podstoupili mučení a smrt v Persii
29. 3.  Ludolf (Slavomil), bl.1250Německo
» biskup v Ratzeburgu (Německo), hájící práva církve proti panovníkovi,který ho dal věznit, na následky útrap ve vězení a vyhnanství zemřel
29. 3.  Marek z Arethusy, sv.4. st.Sýrie
» křesťanský učitel v Sýrii, ubodaný k smrti svými žáky
29. 3.  Secundus, sv.119Itálie
» hledajíc pravdu navštěvoval odsouzené křesťany ve vězení, po svém křtu v Asti (Itálie)také odsouzen na smrt
29. 3.  Vilém z Neuenburgu, sv.1231Švýcarsko
» probošt v Neuenburgu (Švýcarsko)
30. 3.  Amadeus IX. Savojský, bl.1472
» Vévoda.
30. 3.  Amadeus IX. Savojský, sv.1472Itálie
» vévoda a dobrodinec chudých, pro svou epilepsii se dobrovolně vzdal vlády a odešel do ústraní ve Vercelli (Itálie)
30. 3.  Diemuta z Wessobrunnu, sv.1130Německo
» benediktinská reklúza ve Wessobrunnu (Německo)
30. 3.  Jan Klimak, sv.605Palestina
» již v 16 letech se odebral na horu Sinaj, aby tam žil jako poustevník, opat sinajského kláštera, autor pravidel řeholního života, zvaných Klimax - žebřík
30. 3.  Ludvík z Casorie, bl.1885Itálie
» františkánský kněz v Itálii, pečující o chudé, nemocné, zakladatel hospiců a nemocnic, též řádu Šedých bratří a Šedých sester (alžbětinek)
30. 3.  Osburga, sv.1016Velká Británie
» abatyše v Coventry (Anglie)
30. 3.  Zosim ze Syrakus, sv.662Itálie
» biskup v Syrakusách
31. 3.  Achatius, sv.
31. 3.  Akacius, sv.250
» Biskup v Antiochii v Pisýdii.
31. 3.  Amos, sv.8. st. př. Kr.Palestina
» starozákonní prorok, je považován za prvního píšícího proroka
31. 3.  Anesie, sv.
» Spolu se sv. Theodulou mučednice v Africe.
31. 3.  Balbína, sv.130Itálie
» dcera žalářníka Kvirina, spolu s ním byla jedním z křesťanských vězňů obrácena k víře a také spolu s ním odsouzena k smrti, patronka proti strumě
31. 3.  Benjamin, sv.420Irán
» v době pronásledování křesťanů zemřel spolu se svým biskupem, obviněným ze založení požáru v pohanském chrámě.
31. 3.  Bonaventura Tornielli, sv.1491Itálie
» řeholník servitského řádu v Udine (Itálie), strhující kazatel pokání
31. 3.  Guido (Wido) z Pomposy, sv.1046Itálie
» benediktinský opat v Pompose (Itálie) a reformátor řeholního života
31. 3.  Jan Křtitel (Giovanni Battista)
Cioni, ct.
1623ItálieLucca (Itálie)
» Kněz a řeholník.
31. 3.  Jindřich Thyssen, ct.1844Belgie
» františkán v Antverpách (Belgie), učitel teologie po zrušení kláštera působil nejdříve tajně, pak i veřejně jako duchovní rádce chudých, vězňů i námořníků
31. 3.  Klement Fuhl, ct.1935Německo
» německý augustinián, generální představený řádu, zemřel na apoštolské cestě v Bolívii, pohřben ve Würzburgu (Německo)
31. 3.  Secundus z Tridentu, sv.612Itálie
» od 15 let mnich v benediktinském klášteře, později opat v Tridentu, domnělý autor dějin Langobardů