Databáze světců

Hledat v(e)
< červen >

DatumJménoÚmrtíZemě úmrtíMísto uctívání
1. 6.  Alexius, sv.
1. 6.  Anežka Ellenbergerová, bl.1906Německo
» generální představená Společenství sester Ducha Svatého v Koblenzu (Německo), konvertovala od evangelické církve ke katolické
1. 6.  Enneco z Oňa, sv.1057Španělsko
» poustevník a opat
1. 6.  Justin, sv.165Jordánsko
» filosof z Nablusu (Jordánsko), snažil se o spojení mezi židovstvím a křesťanstvím, sťat, patron filosofů
1. 6.  Konrád I. z Trevíru, sv.1066Německo
» po svém jmenování tamějším arcibiskupem byl trevírským rychtářem zajat a brutálně umučen
1. 6.  Pamfilus, sv.309Palestina
» kněz, učitel, shromáždil proslavenou knihovnu v Cesareji (Palestina), odsouzen k smrti a umučen
1. 6.  Prokul z Bologně, sv.4. st.Itálie
» mučedník
1. 6.  Simeon, sv.1035Německo
» z Trevíru (Německo), poustevník, průvodce poutníků v Jeruzalémě, později se nechal zazdít
1. 6.  Teobald Roggeri, sv.1150Itálie
» poutník a obuvník, patron italských obuvníků a příštipkářů
2. 6.  Adalgise, sv.670
» Kněz v Thiérache.
2. 6.  Albína, sv.177
» Mučednice v Lyonu, společnice sv. Fothina.
2. 6.  Alcipiades, sv.177
» Mučedník v lyonu, společník sv. Fothina.
2. 6.  Alexandr, sv.
2. 6.  Alexandr, sv.177
» Společník sv. Pothina, mučedník v Lyonu.
2. 6.  Blandina, sv.177FrancieLyon (Francie)
» Otrokyně, jako křesťanka v Lyonu (Francie) byla nespravedlivě obviněna z kanibalismu a incestu, zavinuta do sítě a předhozena býku, který ji roztrhal.
2. 6.  Błażej Pęcharek, ct.1603PolskoWąbrzeźno, Lubiń (Polsko)
» Benediktinský mnich v Lubiń (Polsko).
2. 6.  Erasmus, sv.303Sýrie
» jeden ze 14 pomocníků, biskup a mučedník v Antiochii (Sýrie), zajat a mučen, byly mu vytrhávány vnitřnosti navijákem a podle legendy byl vysvobozen andělem, patron proti břišním nemocem
2. 6.  Evžen I., sv.657itálie
» papež
2. 6.  Jan Pelingotto, sv.1304Itálie
» františkánský poustevník z Urbina (Itálie)
2. 6.  Marcelín a Petr, sv.304Itálie
» mučedníci, kněz a exorcista v Římě pro víru uvrženi do vězení, kde pomáhali duchovně i hmotně všem spoluvězňům, nakonec sťati
2. 6.  Maria Juana Guillén Ramírez, ct.1607ŠpanělskoOrihuela (Španělsko)
» Augustiniánská řeholnice v Orihuela (Španělsko).
2. 6.  Mučedníci z Lyonu, sv.177Francie
» 48 umučených křesťanů za Marka Aurelia, mnozí z nich zlynčováni davem, poštvaným proti nim
2. 6.  Nikefor, sv.828Turecko
» patriarcha v Konstantinopolu (Turecko), poté, co se postavil proti císařskému příkazu ničit obrazy a sochy, byl sesazen z katedry a nucen zbytek života strávit ve vyhnanství
2. 6.  Odo z Canterbury, sv.959Velká Británie
» tamější arcibiskup dánského původu
2. 6.  Pothinus, sv.177Francie
» jeden z mučedníků v Lyonu (Francie)
2. 6.  Sadok a druhové, bl.1259Polsko
» misionář, duchovní syn sv. Dominika, založil klášter bratří kazatelů v Sandoměři (Polsko), kde byl spolu s dalšími 48 spolubratry umučen Tatary
2. 6.  Štěpán (Stenphi) z Hälsinglandu,
sv.
1072Švédsko
» misijní biskup a mučedník
3. 6.  Andrea (Ondřej) Caccioli, bl.1254
» Františkán.
3. 6.  Hildeburga, sv.1115Francie
» dobroditelka a reklúza v Pontoise (Francie)
3. 6.  Jan (Juan) Grande Román, sv.1600ŠpanělskoCarmona, Jerez de la Frontera (Španělsko)
» Řeholní bratr Milosrdných bratrů, věnujících se práci ve špitálu.
3. 6.  Jan Grande Peccator, bl.1600Španělsko
» španělský řeholník
3. 6.  Jan XXIII., ct.1963Itálie
» vlastním jménem Angelo Giuseppe Roncalli, papež, který už za tři měsíce po svém zvolení svolal II. vatikánský koncil, způsobil tím obnovu církve
3. 6.  Karel Lwanga a druhové, sv.1886Uganda
» mučedníci, spolu se skupinou mladých mužů upálen pro svoji víru v Namugongo (Uganda), patron mládeže Afriky
3. 6.  Kevin, sv.618Irsko
» zakladatel a opat kláštera v Glendalough (Irsko), milující lidi i přírodu, hrdina mnoha irských legend
3. 6.  Klotilda, sv.544Francie
» francouzská královna, která přivedla k víře i krále Chlodvíka I., po jeho smrti cestovala a zakládala kláštery, patronka k obrácení partnera
3. 6.  Morand, sv.1115Francie
» benediktinský kněz v Altkirchu (Francie), jeden z domácích patronů Habsburků, patron vinařů a vína
3. 6.  Ondřej Kagoua, sv.1886
» Mučedník v Ugandě.
3. 6.  Vital (Vitalis) Grandin. bl.1902Kanada
» oblát Neposkvrněného Početí, velký misionář Kanady, pěšky procházel celou zemí, Indiáni mu říkali „velký náčelník modlitby“, zemřel zcela vyčerpán jako biskup v Sv. Albertu (Kanada)
4. 6.  Adegrin, sv.940
» Poustevník poblíž Cluny.
4. 6.  Alexandr, sv.
» Biuskup ve Veroně.
4. 6.  Filip Smaldone, bl.1923ItálieNapoli, Lecca (Itálie)
» Italský kněz pracoval ve školách pro hluchoněmé, tyto zkušenosti využil při založení Společnosti sester saleziánek Nejsvětějších srdcí, které pracují právě pro hluchoněmé; patron hluchoněmých.
4. 6.  František z Caracciola, sv.1608Itálie
» zakladatel řádu „Menších řeholních kleriků“, připravoval odsouzené na smrt a staral se o trestance, patron Neapole
4. 6.  Kvirín, sv.308Chorvatsko
» ze Siscie (Chorvatsko), biskup a mučedník, odmítl obětovat bohům a byl proto mučen a utopen s mlýnským kamenem, patron proti bolestem nohou
4. 6.  Pacifik z Ceredana, sv.1482Itálie
» kněz a františkánský kazatel
4. 6.  Petroc, sv.6. st.Velká Británie
» opat a poustevník z jižního Walesu
4. 6.  Saturnina z Arrasu, sv.7. st.Francie
» panna, před znásilněním utekla a pokoušela se skrýt ve stádu ovcí, její násilník ji tam dohonil a zavraždil, ochránkyně dobytka
5. 6.  Adalar, sv.754Německo
» druh sv. Bonifáce, pravděpodobně první a jediný biskup v Erfurtu (Německo), zavražděn v Dokkjumu (Holandsko), ochránce dobytka
5. 6.  Alexandr, sv.
» Mučedník v Caunes, společník sv. Amancia.
5. 6.  Bonifác (Winfrid), sv.754Německo
» arcibiskup a apoštol Německa, skácel pohanům posvátný strom a postavil z něj kapli, v 80 letech zavražděn, patron krejčích
5. 6.  Eoban, sv.754Nizozemsko
» kněz misionář se dostal do Anglie se sv. Bonifácem, stal se biskupem v Utrechtu (Holandsko), spolu se sv. Bonifácem byl umučen
5. 6.  Ferdinand Statečný, bl.1443Portugalsko
» portugalský princ a křižák proti Maurům v severní Africe, kde zemřel (Maroko) po strašných mukách
5. 6.  Meinwerk, bl.1036Německo
» biskup z Paderbornu (Německo), zakládal kostely, kláštery a školy v Porýní
6. 6.  Agobard, sv.840
» Arcibiskup v Lyonu.
6. 6.  Alexandr, sv.
6. 6.  Alexandr, sv.9. st.
» Biskup ve Fiesole a mučedník.
6. 6.  Alexandr, sv.
» Mučedník v Noyiodunum.
6. 6.  Amancius, sv.
» Spolu s dalšími křesťany umučen v Nociodunum.
6. 6.  Angela, sv.1243
» Panna a reklúza.
6. 6.  Angela, sv.1230
» Panna a poustevnice v Sciacca.
6. 6.  Bertrand z Akvileje, sv.1350Itálie
» biskup patriarcha byl zavražděn na rozkaz hraběte z Gorice
6. 6.  Bertrand z Garrigue, sv.1230Francie
» společník sv. Dominika, pozdější provinciál dominikánů, zakladatel kláštera sv. Jakuba v Paříži
6. 6.  Cerat z Grenoblu, sv.452Francie
» tamější biskup
6. 6.  Falco, sv.1146Itálie
» opat v La Cava (Itálie)
6. 6.  Filip z Jeruzaléma, sv.1. st.Palestina
» jeden ze sedmi jeruzalémských jáhnů a pozdější biskup
6. 6.  Gilbert z Neuffontaines, sv.1152Francie
» zakladatel premonstrátského kláštera a jeho první převor
6. 6.  Jarlath z Tuamu, sv.550Irsko
» zakladatel kláštera v Cluain Fois a biskupství v Tuamu
6. 6.  Klaudius, sv.700Francie
» z Condatu (Francie), opat a biskup benediktín, patron tělesně postižených
6. 6.  Norbert, sv.1134Německo
» z Xantenu (Německo), zakladatel řádu premonstrátů, při bouři na koni pocítil blízkost smrti a stal se kajícníkem, patron premonstrátů
6. 6.  Vavřinec de Maschi, sv.1535Itálie
» františkánský řeholník a mystik v Ortoně (Itálie)
7. 6.  Angelelm, sv.828
» Biskup v Auxerre.
7. 6.  Anna García Manzanas, bl.1626BelgieAlmendral de la Cañada (Španělsko), Antwerpen (Belgie)
» Klariská řeholnice, řádovým jménem Anna od sv. Bartoloměje.
7. 6.  Anna od svatého Bartoloměje, bl.1626Španělsko
» španělská zakladatelka karmelitského kláštera, věrná sekretářka sv. Terezie z Avily, která zemřela v jejím náručí
7. 6.  Antonio (Antonín) Gianelli, sv.1846Itálie
» zakladatel řádu, který se staral o nemocné a o výchovu dívčí mládeže v Chiávari (Itálie) se stal biskupem v Bobbiu
7. 6.  Deochar, sv.830Německo
» opat benediktinského kláštera v Herrieden (Bavorsko), patron slepých
7. 6.  Herumbert z Mindenu, sv.805Německo
» benediktinský kněz se stal prvním zdejším biskupem
7. 6.  Justus z Condatu, sv.6. st.Francie
» benediktinský mnich v Condatu (Francie)
7. 6.  Koloman z Dromore, sv.6. st.Irsko
» opat a biskup
7. 6.  Marie Terezie, bl.1889Francie
» de Soubiran (Francie), zakladatelka řádu Společenství P. Marie Ustavičné Pomoci (bekyně), opatrovaly chudé dívky
7. 6.  Meriadoc, sv.6. st.Francie
» původem Walešan se stal biskupem ve Vannes (Francie)
7. 6.  Pavel I. z Konstantinopole, sv.355Turecko
» biskup řeckého původu
7. 6.  Robert z Newminsteru, sv.1159Velká BritánieWhitby, Fountains Abbey, Newminster (Velká Británie)
» Rodák z Yorkshiru (Velká Británie) vstoupil k benediktinům ve Whitby, spoluzakládal opatství Fountains Abbey, kde přijali mniši přísnou cisterciáckou reguli. Sám potom založil klášter Newminster, kde se stal prvním opatem.
7. 6.  Robert, sv.1159Velká Británie
» opat v Newminsteru u Morphetu (Británie), který se ze sebezáporu nikdy dosyta nenajedl, rozdával majetek chudým
8. 6.  Anna de Xainctonge, ct.1621FrancieDijon, Dole (Francie)
» Zakladatelka kongregace sv. Voršily de Dole.
8. 6.  Ilga (Helga) ze Schwarzenbergu, sv.1115Rakousko
» poustevnice, v jejíž poustevně vytryskl pramen, u něhož hledali pomoc nemocní s očima, patronka proti očním chorobám
8. 6.  Jakub Berthieu, bl.1896Francie
» francouzský jezuita byl misionářem na Madagaskaru, kde byl při povstání proti křesťanům zavražděn
8. 6.  Marcelín Champagnat, bl.1840Francie
» zakladatel řádu Školských bratří P. Marie ve Francii, kongregace laiků pro výchovu chlapců
8. 6.  Marie hraběnka Drosteová, bl.1899Německo
» z Vischeringů (Německo), představená Sester Dobrého Pastýře, mystička, která trpěla chorobou míchy a byla upoutána na lůžko, zemřela v 35 letech
8. 6.  Medard, sv.560Francie
» z Nyonu (Francie), biskup, podle legendy ho orel chránil před deštěm, patron sedláků a proti dešti
8. 6.  Melánie Starší, sv.410Palestina
» babička stejnojmenné světice, od 22 let vdova, odešla do Palestiny, kde pomáhala sv. Jeronýmovi, zemřela v Jeruzalémě
9. 6.  Aimée, bl.1290
» Řeholnice dominikánského řádu v Bologni, společnice sv. Diany z Andalo.
9. 6.  Anges (Anděla), bl.1794
» Řádová sestra Marie-Anne de Rocher, umučena v Orange.
9. 6.  Anna Maria Tadgi, bl.1837
» Matka rodiny.
9. 6.  Anna Maria Taigi, bl.1837ItálieŘím (Itálie)
» Vzorná manželka a matka sedmi dětí ve vší skromnosti prožívala v Římě 50 let mystické stavy a různá zjevení.
9. 6.  Cecílie Cesarini, bl.1290ItálieBologna (Itálie)
» Dominikánská řeholnice v klášteře sv. Sixta v Bologni.
9. 6.  Efrém, sv.373Turecko
» jáhen a učitel církve, napsal výklady Bible a hymny o Panně Marii, zemřel v Edesse (Turecko)
9. 6.  Felicián, sv.305ItálieŘím (Itálie)
» Mučedník, spolu se sv. Primem se za císaře Diokleciána nechali pokřtít a obraceli na víru další pohany. Sami byli chyceni a ve vysokém věku umučeni v Římě. Patroni lázní.
9. 6.  Josef (José) z Anchiety, bl.1597BrazílieAnchieta (Brazílie), La Laguna (Španělsko)
» Španělský jezuita na misiích v Brazílii.
9. 6.  Josef z Anchiety, sv.1591Španělsko
» jezuita se stal misionářem v Brazílii, kde se stal národním hrdinou, spisovatel a jazykozpytec, sepsal gramatiku pro domorodce a na jeho misijní stanici vzniklo Rio de Janeiro
9. 6.  Kolumbán, sv.597Velká Británie
» Původem irský kněz, toužící po misiích, odešel s 12 druhy evangelizovat severní Anglii a Irsko, zakladatel několika klášterů.
9. 6.  Libor, sv.397Francie
» z Le Mans (Francie), biskup, dal stavět kostely a přičítají se mu zázračná uzdravení, patron proti onemocnění kameny
9. 6.  Pelagia, sv.304Řecko
» patnáctiletá křesťanka v Antiochii (Řecko) se vrhla ze střechy svého domu, když ji chtěli vojáci znásilnit
9. 6.  Primus, sv.305ItálieŘím (Itálie)
» Mučedník, spolu se svým přítelem Feliciánem se za císaře Diokleciána nechali pokřtít a obraceli na víru další pohany, ve vysokém věku umučeni v Římě. Patroni lázní.
9. 6.  Tagino z Magdeburku, sv.1012Německo
» tamější arcibiskup
10. 6.  Amancius, sv.
» Spolu se sv. Getulou umučen v Římě na Via Salaria.
10. 6.  Bardo, sv.1051Německo
» mohučský arcibiskup benediktin, vůči jiným štědrý, k sobě přísný
10. 6.  Diana z Andaló, bl.1236Itálie
» jedna z prvních dominikánek, odešla do kláštera přes protesty své bohaté rodiny, zakladatelka kláštera v Bologni
10. 6.  Eustach Kugler, bl.1946Německo
» sám invalida vstoupil k Milosrdným bratřím, aby jako fráter ošetřoval nemocné, stal se provinciálem řádu v celém Německu a zakladatel nemocnice v Regensburgu
10. 6.  Guido z Cortony, bl.1245Itálie
» po kázání sv. Františka ve městě se všeho zřekl a stal se jeho řeholníkem, vzor klášterního života
10. 6.  Jan Dominici, sv.1419Chorvatsko
» dominikán v úřadu arcibiskupa a kardinála v dnešním Dubrovniku (Chorvatsko)
10. 6.  Jindřich z Bolzana, sv.1315Itálie
» nádeník, plný umrtvování a hluboké víry, patron dřevorubců
10. 6.  Josef Hlouch, ct.1972Česko
» biskup v Českých Budějovicích (Česko), profesor pastorální teologie, mariánský ctitel, miloval poutě a prostý lid, 1952 zatčen
10. 6.  Maurin z Kolína, sv.9. st.Německo
» mučedník, který zemřel v předsíni kolínského kostela
10. 6.  Olivie, sv.10. st.Tunisko
» panna a mučednice v Tunisu
11. 6.  Adélaida, sv.1250
» Cisterciácká řeholnice v la Cambre (Belgie).
11. 6.  Aleydis (Adelaida) ze Scharbeeku,
sv.
1249Belgie
» cisterciácká řeholnice a mystička
11. 6.  Barnabáš, sv.61Kypr
» Jméno znamená „syn útěchy“, apoštol, mučedník z Kypru, vychován v židovské víře, vše prodal a výtěžek dal Petrovi, měl jasnovidecké schopnosti, ukamenován Židy, patron proti smutku.
11. 6.  Jan Gonzáles, sv.1479Španělsko
» převor augustiniánského kláštera v Salamance (Španělsko), patron augustiniánů, umřel otráven jedem s modlitbou za své nepřátele na rtech
11. 6.  Jolenta, sv.1298Polsko
» uherská vévodkyně vstoupila do kláštera cistercitek v Hnězdně (Polsko), mystička
11. 6.  María Tomelín del Campo, ct.1637MexikoPuebla de los Ángeles (Mexiko)
» Řeholní sestra z řádu Neposkvrněného početí Panny Marie.
11. 6.  Marie Růžena Molas y Vallvé, sv.1876ŠpanělskoReus, Tortosa (Španělsko)
» Zakladatelka kongregace P. Marie Utěšitelky pro péči o děti a nemocné v Tortose (Španělsko).
11. 6.  Pavla Frassinetti, bl.1882ItálieQuinto, Janov (Itálie)
» Chudá a nemocná dívka z Janova (Itálie) s pomocí svého bratra kněze zakládá společenství mladých žen a školu v Quinto pro pomoc mladým dívkám, později zakladatelka řádu sv. Doroty v Janově (Itálie), který se rozšířil i do jiných zemí.
11. 6.  Rimbert z Brém-Hamburku, sv.888Německo
» arcibiskup
12. 6.  Eskil, sv.1080Velká Británie
» anglický kněz a misionář ve Švédsku, ukamenován při kázání mezi pohany
12. 6.  Guido Vagnotelli, bl.1250Itálie
» mystik františkánského řádu v Cortoně (Itálie), již za jeho života se kolem něj děly zázraky
12. 6.  Jan z Fakunda, sv.1479Španělsko
» po uzdravení z těžké nemoci vstoupil z vděčnosti Bohu do kláštera augustiniánů a stal se známým kazatelem, umíral s modlitbou za ty, co ho otrávili jedem
12. 6.  Juan Diego Cuauhtlatoatzin, sv.1548MexikoTlayácac, Mexico City, Tepeyac (Mexiko)
» Ženatý křesťan v Mexico City (Mexiko).
12. 6.  Kašpar (Gaspare) Bertoni, sv.1853ItálieVerona (Itálie)
» Od mládí inklinoval k duchovnímu životu, povolání dozrálo během napoleonských válek, kdy pomáhal raněným ve vojsku. Po vysvěcení na kněze horlivě pečoval především o mládež a byla mu svěřena starost o kněžský dorost v semináři. Zakladatel Společnosti Posvátných ran Našeho Pána.
12. 6.  Lev III., sv.816Itálie
» papež, kněz v kostele sv. Zuzany, při tradičním průvodě přepaden a mučen, znázorňován s modelem kostela
12. 6.  Odulf, sv.857Nizozemsko
» benediktinský mnich a kněz v Utrechtu (Holandsko)
12. 6.  Onufrius Veliký, sv.400Egypt
» jeden z nejznámějších poustevníků v Egyptě žil v úplné askezi a osamocení 60 let v poušti
12. 6.  Zimius, Vimius a Marinus, sv.1153-4Německo
» „tři ubozí (=cizí) světci“, poustevníci a misionáři v Bavorsku, patroni kameníků
13. 6.  Agricius, sv.5. st.
» Biskup v Sens.
13. 6.  Antonio (Antonín) z Padovy, sv.1231Itálie
» řeholník a církevní učitel, pocházel z Lisabonu, vysvěcen u augustiniánů, po vraždě pěti františkánů k nim přestoupil a odešel do Afriky, vynikající kazatel, patron za znovunalezení ztracených věcí
13. 6.  Gerhard, bl.1138Francie
» z Clairvaux (Francie), řeholník cisterciáků, založil klášter
13. 6.  Tobiáš, sv.13. st. př. Kr.Palestina
» Starozákonní muž, syn Tóbitův, který v doprovodu sv. Rafaela nalezl lék pro svého slepého otce a zachránil před smrtí Sáru, kterou si vzal za manželku. Patron hrobařů.
14. 6.  Anastasius (Anastáz), sv.852ŠpanělskoCordóba (Španělsko)
» Kněz a spolu se sv. Felixem a Dignem mučedník.
14. 6.  Gottschalk, sv.1066Německo
» kníže lužických Srbů, zasazující se o pokřesťanštění své země, zakladatel dvou biskupství, zavražděn při povstání proti němu v Lenzenu (Německo)
14. 6.  Hartwig, bl.1023Rakousko
» ze Salcburku (Rakousko), arcibiskup
14. 6.  Meinrad Eugster, bl.1925Švýcarsko
» původně krejčí, laický bratr benediktin v Einsiedeln (Švýcarsko), vzor ve snášení bolestí
14. 6.  Metoděj, sv.847Turecko
» patriarcha v Cařihradě (Turecko), obhájce úcty k obrazům, 9 let vězněn v úzké tmavé kryptě
15. 6.  Abrahám, sv.
15. 6.  Abrahám, sv.477
» Opat v Saint-Cirgues.
15. 6.  Adéla (Adelaide), sv.
15. 6.  Adelin, sv.7. st.
» Opat nedaleko Crespin-en-Hainaut.
15. 6.  Alois Palazollo, sv.
15. 6.  Alois Palazzolo, bl.1886Itálie
» kněz, zakladatel kongregace sv. Rodiny, pečující o sirotky, iniciátor večerní školy v Bergamu (Itálie)
15. 6.  Bernard, sv.1081Itálie
» z Aosty (Itálie), arcijáhen, doktor filosofie a práva, zakladatel hospiců, patron lyžařů
15. 6.  Edburga z Winchestru, sv.960Velká Británie
» královská vnučka a abatyše místního kláštera
15. 6.  Eigil, sv.822Německo
» čtvrtý benediktinský opat v proslulém klášteře Fulda (Německo)
15. 6.  Gebhard, bl.1088Rakousko
» ze Salcburku (Rakousko), arcibiskup a zakladatel kláštera benediktinů
15. 6.  Germana Cousinová, sv.1601Francie
» pastýřské děvče v Pibracu (Francie), hodně trpěla od své macechy, přesto oplývala radostí ze života a zemřela osaměle mezi svými zvířaty, patronka pastýřek
15. 6.  Isfried z Ratzeburgu, sv.1204Německo
» benediktinský mnich a biskup
15. 6.  Klára Fietzová, ct.1937Rakousko
» řeholnice školních sester původem ze Slezska, doktorka filosofie žila ve velkém umrtvování pro Krista v Grazu (Rakousko)
15. 6.  Lotar ze Sées, sv.756Francie
» biskup a zakladatel kláštera
15. 6.  Vít, sv.304Itálie
» chlapec-mučedník, kojnou vychováván na Sicílii ve víře, utekli před pohanským otcem, odhaleni a umučeni za císaře Diokleciána, patron Prahy, herců
16. 6.  Aktinea (Actinea), sv.4. st.
» Panna a mučednice.
16. 6.  Amand, sv.6. st.
» Poustevník, uctíván v Chaumont, spolu se sv. Bertaudem.
16. 6.  Benno, sv.1106Německo
» z Míšně (Německo), biskupem jmenován proti své vůli, stavěl kláštery a kostely, nesouhlasil s válkou Jindřicha IV., sesazen, patron proti suchu
16. 6.  Cyricus a Julitta, sv.3. st.Turecko
» podle starodávných legend tříletý chlapec se svou matkou, zabiti během Diokleciánova pronásledování křesťanů v Tarsu (Turecko)
16. 6.  Jan František Regis, sv.1640Francie
» francouzský misionář v Languedocu mezi nejnuznějšími a zanedbanými lidmi, zemřel v La Louvesc (Francie)
16. 6.  Julitta a Kyrik, sv.305Turecko
» matka s tříletým synem byla při útěku za Diokleciána dostižena v Tarsu (Turecko), ukřižována a její syn rozdrcen místodržícím
16. 6.  Kunigunda z Rapperswilu, sv.4. st.Švýcarsko
» společnice sv. Voršily zemřela na zpáteční cestě z poutě do Říma
16. 6.  Kvirin z Tegernsee, sv.269Německo
» pravděpodobně voják, mučen a sťat v Římě, patron proti nemocem uší a očí
16. 6.  Luitgarda, sv.1246Belgie
» z Tongernu (Belgie), řeholnice a mystička cisterciáckého řádu, uměla léčit nemocné a obracet hříšníky, patronka dobrého porodu
16. 6.  Marie Terezie Schererová, ct.1888Švýcarsko
» jedna z prvních členek řádu sester Svatého Kříže z Ingenbohlu (Švýcarsko) a první generální představená, moudrá a dobrá vůdkyně sester
16. 6.  Markéta - Dagmar, sv.1213Česko
» (Jitřenka), královna, dcera Přemysla Otakara I, sestra sv. Anežky České, vzala si dánského krále Valdemara a v cizí zemi zlidšťovala drsné mravy
16. 6.  Ondřej Tuong, bl.1862
» Mučedník.
17. 6.  Adulphe, sv.7. st.
» Mnich v Ikanhoe, bratr sv. Botulfa.
17. 6.  Alena, sv.640
» Panna, uctívána ve Forest.
17. 6.  Antid, sv.411
» Biskup v Besanconu.
17. 6.  Botulf, sv.680Velká Británie
» spolu se svým bratrem založil klášter ve střední Anglii, kde se také stal opatem
17. 6.  Hervé, sv.6. st.Francie
» od narození slepý poustevník a opat v Plouvien (Francie)
17. 6.  Rajner, sv.1160Itálie
» z Pisy (Itálie), poustevník, výstřední mládí, později pokání a umrtvování, patron cestujících
17. 6.  Ramwold, bl.1000Německo
» z Řezna (Bavorsko), opat benediktinského kláštera sv. Emerama, velký rozkvět opatství , které se stalo kulturním centrem, patron proti očním chorobám
17. 6.  Řehoř Barbadigio, sv.1697Itálie
» diplomat z Benátek (Itálie), stal se knězem a biskupem v Bergamu a Padově, zakladatel škol
18. 6.  Alžběta, sv.1164Německo
» ze Schönau (Německo), abatyše kláštera benediktinek, mystička, měla četná vidění
18. 6.  Amand, sv.5. st.
» Biskup v Bordeaux.
18. 6.  Eufemie z Altomünsteru, sv.1180Německo
» hraběcí dcera a abatyše kláštera
18. 6.  Marie Dolorosa, bl.1290Belgie
» z Brabantu (Belgie), poustevnice a mučednice, odmítla dotěrného muže, křivě obviněna a naražena na kůl
18. 6.  Marina Spoletská, bl.1266Itálie
» pečovala o pohozené děti, později se stala augustiniánskou řeholnicí ve Spoletě (Itálie)
18. 6.  Markus a Marcelián, sv.305Itálie
» jáhni popraveni za pronásledování křesťanů v Římě, zobrazováni se svitky spisu
18. 6.  Osana z Mantovy, sv.1505Itálie
» dominikánka a mystička
18. 6.  Potentin ze Steinfeldu a synové,
sv.
4. st.Německo
» francouzský šlechtic se svými syny Feliciem a Simpliciem putovali k mnoha svatým místům, pak zemřeli v ústraní anebo jako mučedníci v Kardenu (Německo)
18. 6.  Řehoř z Barbariga, sv.1697Itálie
» biskup v Bergamu a Padově (Itálie) a kardinál
18. 6.  Venant, sv.250Itálie
» z Camerina (Itálie), mučedník, umučen pro svou víru v pouhých 15 letech
19. 6.  Bruno Querfurtský, sv.1009Německo
» jako biskup působil misijně mezi Maďary v dnešním jihozápadním Rusku a po smrti sv. Vojtěcha převzal jeho úkol v severním Polsku, úkladně zavražděn
19. 6.  Deodat (Dié) z Nevers, sv.679Francie
» velmi uctívaný biskup, patron proti nečasu, mlze, dešti a záplavám
19. 6.  Gervás a Protás, sv.300Itálie
» mučedníci, spolu se sv. Ambrožem pochováni v katedrále v Milánu (Itálie), patroni proti pomočování
19. 6.  Hildegrim, sv.827Francie
» biskup v Chlon-sur-Marne (Francie)
19. 6.  Juliana z Falconieri, sv.1341Itálie
» neteř zakladatele řádu servitů po smrti svých rodičů vstoupila do jeho ženské větve, vyznačovala se velkou úctou k Eucharistii, nemohla umřít bez sv. přijímání
19. 6.  Michelina Matelliová, sv.1356Itálie
» františkánská řeholnice v Pesaru (Itálie), plná mystických zážitků
19. 6.  Raso, sv.954Německo
» z Andechsu (Bavorsko), hrabě, laický bratr a zakladatel benediktinského kláštera ve Wörthu, patron při kýle
19. 6.  Romuald, sv.1027Itálie
» zakladatel kamaldulského řádu (reformní větev benediktinů) v Itálii, po bouřlivém mládí se stal poustevníkem v nejpřísnějším duchu
19. 6.  Vilém Exmew, bl.1535Velká BritánieTyburn (Velká Británie)
» Kartuziánský mnich a učenec byl prohlášen jako velezrádce, protože odmítl uznat krále jako hlhavu církve. Byl proto oběšen a jeho tělo rozčtvrceno.
20. 6.  Adalbert Magdeburský, sv.981Německo
» stál v čele skupiny misionářů v Rusku, po neúspěchu této misie se vrátil zpět do vlasti, stal se prvním magdeburským arcibiskupem
20. 6.  Benigna, sv.13. st.Polsko
» (Dobrotivá), řeholnice cisterciáckého řádu, mučednice, zavražděna při vpádu Mongolů ve Vratislavi (Polsko)
20. 6.  Mafalda, Sancha a Terezie, sv.13. st.Portugalsko
» dcery portugalského krále žily každá v jiném klášteře
20. 6.  Markéta Ebnerová, bl.1351Německo
» mystička, dominikánská řeholnice v klášteře Maria-Medingen (Německo), upoutána na lůžko, svá vidění sepsala
20. 6.  Meinrich, sv.1265Německo
» poustevník v Lübecku (Německo) a zakladatel kláštera
20. 6.  Silverius, sv.537Itálie
» papež, postavil se proti vůli císařovny Theodory, na což ona reagovala jeho vyhnáním na pustý ostrov až do smrti
21. 6.  Agofroy, sv.738
» Řeholník v klášteře Sainte-Croix v diecéze Evreux.
21. 6.  Alban, sv.4. st.
» Mučedník v Mayence.
21. 6.  Albano, sv.406Německo
» z Mohuče (Německo), kněz a mučedník, sťat při vpádu Vandalů, podle legendy nesl svou hlavu sám ke hrobu, patron proti bolestem hlavy
21. 6.  Alois Ehrlich, bl.1945Německo
» karmelitánský bratr v Bambergu (Německo) se vyznačoval velkou zručností, ale i velkou úctou k Panně Marii
21. 6.  Alois Ehrlich, sv.
21. 6.  Alois Gonzaga, sv.1591Itálie
» řeholník jezuita z Castiglione, ovlivněn osobností Karla Boromejského, vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, pečoval o těžce nemocné a nakazil se morem, patron mládeže
21. 6.  Áron, sv.
21. 6.  Engelmund, sv.8. st.Nizozemsko
» benediktinský opat ve Velsenu (Holandsko)
21. 6.  Leutfred, sv.8. st.Francie
» zakladatel benediktinského kláštera v Évreux (Francie)
21. 6.  Méen, sv.6. st.Velká Británie
» mnich původně z Walesu, evangelizoval Bretaň, zakladatel kláštera v Paimpontu (Francie)
21. 6.  Radulf z Bourges, sv.866Francie
» arcibiskup
22. 6.  Achát (Agát), sv.
22. 6.  Agát (Achat), sv.2. st.Turecko
» jeden ze 14 pomocníků v nouzi, důstojník v římské armádě, mučedník z Kapadokkie (Turecko)
22. 6.  Akácius, sv.
22. 6.  Alban, sv.287
» Mučedník v Verulamium.
22. 6.  Áron, sv.6. st.
» Poustevník v Bretoňsku.
22. 6.  Eberhard z Biburgu, sv.1164Rakousko
» opat benediktinského kláštera a pozdější arcibiskup v Salzburgu (Rakousko), za císaře Barbarossy při rozkolu stál na straně Říma
22. 6.  Inocenc V., sv.1276Itálie
» Petr z Tarantaise (Francie), první dominikán, který se stal papežem, i když na pouhých pět měsíců
22. 6.  John Fisher, sv.1535Velká Británie
» rektor univerzity a biskup v Rochesteru (Anglie), prosazoval reformu církve, ale odmítal schisma, nesouhlasil s rozvodem krále Jindřicha VIII. a když odmítl uznat krále hlavou církve, byl uvězněn a sťat
22. 6.  Kristina z Hammu, sv.15. st.Německo
» panna a mystička, obdarovaná Kristovými ranami
22. 6.  Pavlín z Noly, sv.431Itálie
» biskup, nejdřív se oženil, po smrti syna žil ve zdrženlivosti, celé jmění použil na stavbu kostelů a dobročinné účely, patron mlynářů
22. 6.  Sigilda, sv.750Belgie
» benediktinská řeholnice v Auchy (Belgie)
22. 6.  Tomáš (Thomas) More, sv.1535Velká Británie
» lord, kancléř za krále Jindřicha VIII., přítel Erasma Rotterdamského, odsuzoval rozvod krále, odsouzen a sťat v Londýně
23. 6.  Agrippina, sv.3. st.
» Panna a mučednice v Římě.
23. 6.  Anna, sv.918
» Panna a řeholnice v Leukádii.
23. 6.  Eteldreda, sv.679Velká Británie
» královna, dcera anglické královny Anny, v manželství žila zdrženlivě, založila klášter a stala se jeho abatyší, patronka proti očním chorobám
23. 6.  Jan Křtitel de Rossi, sv.1764Itálie
» kněz, v římských nemocnicích se staral o chudé, navštěvoval vězně, své jmění rozdělil mezi potřebné
23. 6.  Josef Cafasso, sv.1860Itálie
» pro svou postavu často škádlen od kamarádů, profesor morálky v Turíně (Itálie), duchovní věznice, zpovědník sv. Jana Boska
23. 6.  Lietbert z Cambrai-Arrasu, sv.1076Francie
» tamější biskup
23. 6.  Marie z Oignies, sv.1213Belgie
» bekyně a mystička
24. 6.  Agoard, sv.6. st.
» Mučedník v Créteil.
24. 6.  Jan Křtitel, sv.1. st.Palestina
» prorok, předchůdce Páně, syn Alžběty a Zachariáše, odsoudil Herodův druhý sňatek, sťat, patron hospodských
24. 6.  Jan z Montecorvina, ct.1328ČínaMontecorvino Rovella (Itálie), Peking (Čína)
» Františkánský misionář v Číně se stal biskupem v Pekingu.
24. 6.  Klára Andreu Malferit, ct.1628ŠpanělskoPalma de Mallorca, Inca (Španělsko-Baleáry)
» Řeholnice přísného mnišského řádu na Baleárských ostrovech.
25. 6.  Adalbert (Albert), sv.714
» Opat v Echternach.
25. 6.  Amand, sv.6. st.
» Poustevník v Périgordu.
25. 6.  Burkhard z Mallersdorfu, sv.1122Německo
» benediktinský opat
25. 6.  Dorota, bl.1394PolskoMątowy Wielkie, Kwidzyn (Polsko)
» z Montau (Polsko), reklúza, mystička, vdala se a měla 9 dětí, jako vdova šla do kláštera, měla vidění a zjevení, patronka Pruska
25. 6.  Eleonora z Anglie, sv.1291Velká Británie
» původem Francouzka se provdala za anglického krále Jindřicha III., jehož vysvobodila ze zajetí, poté vládla za svého syna, pak se uchýlila do kláštera v Amresbury (Anglie)
25. 6.  Eurosie z Jaky, sv.714Španělsko
» panna a mučednice, patronka proti bouřce
25. 6.  Febronia, sv.304Turecko
» podle legendy panna a mučednice v době Diokleciánova pronásledování v Mezopotámii
25. 6.  Ivan, bl.10. st.ČeskoSvatý Jan pod Skalou (Česko)
» První známý poustevník v Čechách původem z Uher, žil v povodí Berounky. K obživě měl laň, která mu dávala mléko. Setkal se s knížetem Bořivojem a jeho manželkou sv. Ludmilou.
25. 6.  Jan z Almazanu, sv.1160Španělsko
» převor kartuziánského kláštera
25. 6.  Jindřich Zdík, ct.1150Česko
» premonstrátský opat, zakladatel klášterů Windberg (Rakousko) a Strahov (Česko)
25. 6.  Prosper Tiro z Akvitánie, sv.463Francie
» vzdělaný mnich a básník v Marseille, odkud odešel do Říma, kde se stal poradcem papeže Lva I.
25. 6.  Prosper z Reggia, sv.8. st.Itálie
» biskup v Emilii
25. 6.  Vilém, sv.1142Itálie
» z Vercelli (Itálie), zakladatel benediktinské kongregace Monte Vergine, znázorňován s vlkem, který mu zabil osla a Vilém ho přinutil nést jeho břemena
26. 6.  Anthelm, sv.1178Francie
» představený kartuziánského kláštera v Grande Chartreuse (Francie), později biskup v Belley, neohrožený zastánce práv křesťanů
26. 6.  Jakub z Ghaziru, ct.1954LibanonGhazir (Libanon)
» Kaucinský mnich, rodným jménem Khalil Haddad, se po návratu ze studií do rodného Libanonu stal jedním z nejoblíbenějších obyvatel tohoto státu. Pro svou obětavost i službu lásky ho srovnávali s Vincentem z Pauly anebo Janem Bosco. Zasloužil se také o ekumenický dialog mezi náboženstvími v Libanonu.
26. 6.  Jan a Pavel, sv.4. st.Itálie
» z Říma, mučedníci, bratři, byli úředníky u dcery Konstantina Velikého, po její smrti nechtěli sloužit novému pánu, zavražděni, patroni proti nečasu
26. 6.  Josemaria Escriva de Balaguer, sv.1975ŠpanělskoBarbastro (Španělsko)
» Kněz a zakladatel Opus Dei.
26. 6.  Josemaría Escrivá de Balaguer, bl.1975Španělsko
» španělský právník a kancléř univerzit v Navaře (Španělsko) a Piuře (Peru), kněz a zakladatel osobní prelatury Opus Dei (Dílo Boží) pro šíření laického apoštolátu ve světě
26. 6.  Mučednice z Arrasu, bl.1794Francie
» čtyři řeholnice sv. Vincenta z Pauly vykonávaly službu pro chudé i během Francouzské revoluce, za což je zatkli a v Cambrai popravili
26. 6.  Pelágius z Córdoby, sv.925Španělsko
» desetiletý rukojmí, zajatý Saracény, byl po 3 letech žalářování kleštěmi roztrhán na kusy
26. 6.  Vigil Tridentský, sv.405Itálie
» biskup, zakladatel mnoha kostelů, po rozbití obrazu modly ukamenován, patron dolů
27. 6.  Anekt, sv.
» Mučedník v Césareji Palestinské.
27. 6.  Ariald , sv.1066Švýcarsko
» vzdělaný jáhen založil lidové hnutí Pataria, kázající proti nemravnosti, zavražděn u Lago Maggiore (Švýcarsko) svými protivníky
27. 6.  Cyril Alexandrijský, sv.444Egypt
» patriarcha, významný církevní spisovatel, hájil jednotu božské a lidské přirozenosti v Kristu
27. 6.  Ema, sv.1045Rakousko
» z Gurku (Rakousko), zakladatelka kláštera benediktinek, patronka proti nemoci
27. 6.  Gerhoh z Reichersbergu, sv.1169Rakousko
» probošt augustiniánů, šířící reformní myšlenky, pronásledovaný císařem Barbarossou, vyhnán z kláštera
27. 6.  Krescenc, Aureus, Teonast a Maxim,
sv.
406 a 425Německo
» mohučští (Německo) mučedníci, umučeni při vpádu Germánů, Teonest umučen v severní Itálii
27. 6.  Ladislav, sv.1095Polsko
» původem z Polska, stal se chorvatským a uherským králem, obnovil křesťanské zásady v zemi a před křížovou výpravou do Svaté zemi onemocněl a zemřel
27. 6.  Sampson, sv.500Turecko
» kněz a ošetřovatel nemocných v Konstantinopole (Turecko), svůj majetek prodal pro postavení nemocnice
27. 6.  Tomáš z Orvieta, bl.1343ItálieOrvieto (Itálie)
» Jeho láska k Panně Marii ho vedla k vstupu do řehole servitů, v níž se stal záhy vzorem pokory a lásky k Bohu i bližním.
27. 6.  Vilém ze Sann, sv.1015Rakousko
» manžel sv. Emy, poutník, zemřel cestou ze Svaté země u Gräbernu (Rakousko)
28. 6.  Austol, sv.6. st.Francie
» druh a kmotřenec sv. Méela při jeho evangelizaci Bretaně
28. 6.  Gero, sv.973Německo
» arcibiskup v Kolíně (Německo), zakladatel opatství
28. 6.  Heimrad, bl.1019Německo
» německý kněz a poustevník, odmítl nosit řádový šat, nazýván „svatým bláznem“
28. 6.  Irenej, sv.202Francie
» z Lyonu (Francie), biskup a mučedník, napsal dílo „Proti bludům“, patron Lyonské diecéze
28. 6.  Pavel I., sv.767Itálie
» papež v Římě (Itálie)
28. 6.  Potamiena , sv.202Egypt
» panna, odsouzena v Alexandrii (Egypt) k upálení, cestou na popravu obrátila k víře důstojníka Basilidesa
28. 6.  Vincencie Gerosová, sv.1847Itálie
» zakladatelka kongregace Sester lásky z Lóvere (Itálie)
29. 6.  Anastasius (Anastáz), sv.
» Mučedník v Argentonu, společně se sv. Marcelem.
29. 6.  Beata, sv.277Francie
» panna a mučednice v Sens (Francie)
29. 6.  Hemma z Gurku, ct.1045RakouskoFriesach, Gurk (Rakousko)
» Vdaná žena a matka z Gurku (Rakousko).
29. 6.  Jan Milíč z Kroměříže, ct.1374ČeskoTečovice, Kroměříž, Praha (Česko)
» Moravský kněz a kazatel se stal dvorním vicekancléřem krále Karla IV., pod vlivem německého reformátora Waldhausera se zřekl všech úřadů a působil jako lidový kazatel, nejvíce v Praze. Známá jsou jeho četná kázání a spisy, zejména proti Antikristovi. Kritizoval Karla IV. i papeže Urbana. Zemřel v Avignonu, když šel hájit k papeži své učení.
29. 6.  Judita a Salome, sv.11. st.Německo
» z Niederalteichu (Bavorsko), Judita pečovala o malomocnou neteř Salome a později obě žily jako reklúzy
29. 6.  Notker Labeo, sv.1022Švýcarsko
» benediktinský mnich a učenec, vedoucí klášterní školy v St. Gallen (Švýcarsko)
29. 6.  Pavel, sv.64Itálie
» apoštol a mučedníci, patron církve, výrobců stanů, katolického tisku a misií
29. 6.  Petr, sv.64ItálieŘím (Itálie)
» apoštol, jehož ustanovil Ježíš prvním papežem, zemřel jako mučedník na kříži dolů hlavou, patron papežů
30. 6.  Adile, sv.670
» Zakladatelka špitálu v Orp-le-Grand.
30. 6.  Alpinian, sv.
» Kněz v Limoges, společník sv. Marciála.
30. 6.  Arnošt z Pardubic, ct.1364ČeskoPardubice, Praha, Roudnice nad Labem (Česko)
» První pražský arcibiskup byl důvěrným přítelem, rádcem a diplomatem krále a císaře Karla IV. Proslul nejen svou vzdělaností, ale také velkou dobročinností. Zasloužil se o zřízení univerzity a upevnění správy své diecéze.
30. 6.  Erentruda ze Salzburgu, sv.718Rakousko
» první abatyše na Nonnbergu, zobrazuje se s modelem kostela
30. 6.  Martialis z Limoges, sv.3. st.FrancieLimoges (Francie)
» tamější biskup vyslán z Říma pro evangelizaci Akvitánie, podle legendy jeden z přímých učedníků Ježíše Krista
30. 6.  Oto z Riedenburgu, sv.1150Německo
» cisterciácký řeholník
30. 6.  Oto, sv.1139Německo
» z Bamberka (Bavorsko), biskup, apoštol Pomořanska, snažil se být prostředníkem mezi papežem a císařem, patron proti vzteklině
30. 6.  Prvomučedníci římští, sv.64Itálie
» mnozí neznámí mučedníci, kteří zemřeli v dobách prvních pronásledování křesťanů zejména v Římě
30. 6.  Teobald (Dietbald) z Provins, sv.1066Francie
» bohatý hraběcí syn pracoval v Lucemburku jako čeledín, stal se kamaldulským mnichem a brzy zesláblý zemřel
30. 6.  Vilém Janauschek, bl.718Rakousko
» redemptoristický kněz ve Vídni (Rakousko), vzorný vychovatel mládeže a zpovědník