Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť." (J 6:26-27)

Dnes je 26. 10. 2016


Svatí na tento den: sv. Adalgot, sv. Albin, sv. Alor, sv. Amand (Miloš), sv. Amand, sv. Demetrius ze Soluně, sv. Evarist, sv. Rustik, sv. Sigebald z Metzu, sv. Witta (Albuin) (více ...)

Dnešní mše sv.: sv. Roch 6:00 (Svátost smíření ve středu v kostele sv. Rocha od 06:30.) [P. Uher],   sv. Prokop 18:00 (Svátost smíření ve středu v kostele sv. Prokopa od 17:20 do 17:55.) [P. Ježek] (více ...)

Občanský kalendář: Erik

Kostely žižkovské farnosti


  Kliknutím na obrázek kostela si můžete přečíst jeho historii.